Hoppa till innehåll

Vill regeringen införa Tobinskatt?

Regeringens olika företrädare har i olika sammanhang sagt sig vara för, alternativt sagt sig vara öppna för, eller intresserade av att verka för införandet av en så kallad Tobinskatt.

En sådan skatt på internationella valutatransaktioner innebär en kostnad i sig som drabbar låntagaren, men den leder också till högre räntekostnader genom den tull på de finansiella marknaderna som den innebär.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till finansministern:
1. Avser regeringen att verka för att en sådan internationell skatt på valutatransaktioner införes?

2. Hur avser regeringen att kompensera fattiga länder för de uteblivna investeringar eller de dyrare lånekostnader som i så fall skulle uppstå?

Gunnar Hökmark (m)
bänknr 32
Överlämnas enligt uppdrag