Hoppa till innehåll

Vilket landskap?

[BILD1]Inför sommarens inträde här en frågesport i all enkelhet. Vilket landskap är det som skymtar i dessa bilder?

Den första bilden visar en typisk del av odlingslandskapet.

[BILD2]Den andra bilden
visar en för landskapet mycket typisk konfiguration av träd.

[BILD3]Den tredje visar en trädsamling som kanske inte är typisk men som likväl finns där.

Den fjärde bilden är en symbol för en uråldrig kultur i mötet mellan hav och land som präglar detta landskap, det är inte Stonehenge men dess svenska närmaste motsvarighet.

[BILD4]Första rätta svar kan insändas till gunnar@moderat.se och belönas på något sätt som jag ännu inte har bestämt.