Hoppa till innehåll

Vilja istället för vilsenhet

I en debatt om den europeiska ekonomins konkurrenskraft, där tron på att om vi ökar utgifterna växer tillväxten åter börjar spira. Pekade på att europeisk konkurrenskraft inte växer genom höjda löner i de konkurrenskraftiga ekonomierna samt att ökade offentliga utgifter inte kan utföra de mirakel som så många hoppas på, vi har tvärtom sett motsatsen.

I USA den växande osäkerheten om hur det fiskala stupet ska hanteras. I Italien ny ovisshet om vad som händer efter Mario Monti med perspektivet av en valkampanj där Berlusconi och andra tävlar om överbud. I Storbritannien växande problem med underskott och tillväxt, en ekonomi utan euro bör sägas för dem som tror att det är valutor och inte ekonomisk politik som skapar problem. I Frankrike en politik som ger växande skuldbörda, investeringsflykt och sjunkande tillväxt med de konsekvenser detta får för underskottshanteringen.

Den politiska vilsenheten är stor i det Europa vi ser framför oss. Få ser eller skapar ett stöd för de reformer som behövs men desto fler diskuterar nya institutioner och nya beslutsformer för att hantera finansieringen av våra skulder. Vi behöver nu en politik som bygger på enkla reformer som ger ökad konkurrens, marknadsekonomi och lägre offentliga utgifter som ger ökade investeringar. Politiska reformer kan lösa de problem som nya unioner inom unionen, nya utskott, nya beslutsformer och nya skatter inte kan. Det är inte beslutsformerna Europa behöver förändra i första hand utan besluten. Vi behöver ersätta vilsenhet med vilja.