Hoppa till innehåll

Viktigt föra en saklig debatt om landets finanser – artikel i Kristianstadsbladet

  • av

Statsminister Stefan Löfven har vid upprepade tillfällen hävdat att nuvarande regering tvingats rensa upp efter Alliansens budgetunderskott och illa skötta statsfinanser. Detta trots att alla siffror visar på att Sverige klarade sig igenom finanskrisen utomordentligt bra i jämförelse med övriga EU-länder. Löfvens retorik är oansvarig och bidrar till att skapa ett dåligt debattklimat.

Reaktionerna i Sverige mot den populism som framförts av Sverigedemokraterna och Donald Trump i USA har gjort att många har missat två centrala tendenser i europeisk politik. Den ena är den europeiska socialdemokratins genomklappning, vilket kunde ses i Tjeckien för inte länge sedan där Socialdemokraterna fick färre röster än Piratpartiet. Den andra är populismens krafter till vänster.

När Löfven gör dessa uttalanden som saknar substans bidrar han till en utveckling som undergräver det politiska samtalet. Snarare än att argumentera för sin ekonomiska politik försöker han att måla ut hanteringen av Sveriges statsfinanser de senaste åren som bristfällig.

Från ett europeiskt perspektiv framstår Löfvens yttranden som tagna rakt ur luften. Inte under något av Alliansens senaste budgetår har Sverige varit i närheten av att ha större underskott än EU-snittet. Tvärtom har Sverige urskiljt sig som ett land som har klarat sig väl genom krisen, med en påtaglig skillnad mellan Sverige och övriga Europa. Detta framgår tydligt av den statistik som publicerats av Eurostat, där Sverige konstant haft ett bättre budgetsaldo i procent av BNP än Europagenomsnittet.

Trots detta väljer statsministern att beskriva våra statsfinanser som kaotiska. Vilka ord skulle han då använda för att beskriva de andra ländernas? Dåvarande finansminister Anders Borg utnämndes av den ansedda brittiska tidningen Financial Times till Europas bästa finansminister, just för sin hantering av statsfinanserna under först finanskrisen och sedan den europeiska skuldkrisen.

Statsfinansernas andra sida är statsskulden, vilken är den som byggs upp av återkommande budgetunderskott. Även där utmärker sig Sverige som, tillsammans med Malta, det enda EU-land som inte ökade sin statsskuld under perioden 2006-2016. Sverige var alltså näst bäst i Europa under år av kris, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik.

Med fakta på bordet ter sig statsministerns uttalanden allt mindre begripliga. Alliansen lämnade över ett land i utmärkt statsfinansiell form, samtidigt som övriga Europa hade skenande statsskulder. Att försöka skapa en bild av att Sverige var ansvarslösa är att sänka nivån på det politiska samtalet.

Möjligen försöker Löfven att undvika sina partikamraters öde på kontinenten genom att anamma den oseriösa retorik som präglar Europas vänsterpopulister, eller så vet han inte vad han talar om. Oavsett anledning är det oroväckande att Löfven inte förmår att föra en saklig debatt om något så viktigt som statens finanser.