Hoppa till innehåll

Viktigt för jobben, företagandet och forskningen i Umeå- Artikel VK

DEBATTARTIKLAR Den europeiska ekonomin kan vässas genom att vara ledande när det gäller bredband och internet. Morgondagens Google, Yahoo, Apple liksom Netflix, Skype och Spotify kan växa fram med Europa som sin bas. Sverige ska vara ledande i den utvecklingen. Det är i Sverige vi ska ha ledningen i ett Europa som är ledande i världen.
Det skriver Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största grupp EPP och moderaternas förstanamn vid årets Europaval.

Vi kan vässa hela den europeiska ekonomin genom att vara ledande när det gäller bredband och internet.

Det är de länder som har förmått att utveckla användningen av internet och bredband som har gett sina företag och företagare de bästa möjligheterna till konkurrenskraft. I en kunskapsekonomi är förmågan att leda utvecklingen av Internettjänster.

Jag vill att morgondagens Google, Yahoo, Apple liksom Netflix, Skype och Spotify kan växa fram med Europa som sin bas och jag vill att Sverige ska vara ledande i den utvecklingen.

För det första bör vi klargöra att nätet ska vara öppet för alla. Inga tjänster som är lagliga ska få blockeras av operatörer. Nätet ska vara fritt. Men det ska också vara fritt att utveckla nya betaltjänster så att nätet blir en självklar plats för den moderna ekonomins utveckling.

De som vill att allting ska vara fritt på internet vill en annan sak än nätets frihet. De vill i stället att nya tjänster ska erbjudas utan att någon betalar för dem.

I Europaparlamentet har jag arbetat för att operatörer inte ska få blockera eller diskriminera tjänster men att nya tjänster, som film- och underhållningstjänster, inte ska blockeras av politiker. Det är för mig obegripligt att bland annat socialdemokraterna verkade för att göra tjänster som Netflix omöjliga. Friheten på nätet ska gälla både användare och leverantörer av tjänster.

För det andra ska vi ha en kapacitet och hastigheter som gör det möjligt för ständigt nya tjänster att utvecklas. Det är där de snabbaste kapaciteterna finns på nätet som de moderna tjänsterna kommer att utvecklas.

I Europeiska unionen har vi nu uppnått nya krav på att öka utrymmet för mobil datatrafik och på att nya nät ska göras tillgängliga för de allt mer krävande tjänster som nu utvecklas. Det är i Sverige vi ska ha ledningen i ett Europa som är ledande i världen.

För det tredje behöver vi binda samman näten över Europa så vi helt slipper roaming. Redan i sommar träder mitt lagförslag om att kunna surfa på de lokala näten i den medlemsstat man besöker. Det innebär att datasurf blir oändligt billigare än vad varje prisreglering kan uppnå.

Nästa steg är att operatörer i olika länder genom avtal kan knyta ihop sina nät till europeiska tjänster så att det blir lika enkelt att ringa från Umeå till Köpenhamn som till Malmö. I veckan beslutade vi att några extra avgifter för roaming inte får tas ut men än viktigare är att pressa kostnaderna genom att roaming försvinner genom att näten är gränsöverskridande.

För det fjärde bör vi nu arbeta för att hela Europa öppnar upp de så kallade 700 MHz- bandet för mobil datatrafik. Där är Sverige i dag genom alliansregeringens beslut på väg att bli ledande när det gäller både kapacitet och hastighet för mobil datatrafik. När samma sak uppnås för hela Europa stärker det Sveriges ledarskap i den internationella ekonomin.

Det är viktigt för jobben, företagandet och forskningen i Umeå. Har vi i Sverige de bästa bredbanden finns inte längre orden långt bort.

I en modern kunskapsekonomi med bäst bredband kan man inte bara utveckla den bästa basindustrin utan också sätta sig i mitten av Europa.

Gunnar Hökmark

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och moderaternas förstanamn vid årets Europaval