Hoppa till innehåll

Viktig kompromiss förbättrar EU:s utsläppsrätter – artikel på Europaportalen

  • av

Med tre förändringar av företagens utsläppsrätter får vi ett EU-system som räddar jobb i en lång rad norrländska industriorter. Detta skapar stabilare villkor för den energiintensiva industrin. Det skriver Gunnar Hökmark (M) och Christofer Fjellner (M).

Frågan om att förändra takten på EU:s auktionering av utsläppsrätter, allmänt kallad backloading, har nu tagit ett viktigt steg framåt inför torsdagens votering i Europaparlamentets miljöutskott. Genom en kompromiss mellan partigrupperna tar man nu hänsyn till de problem som det tidigare förslaget riskerade att leda till.

Systemet med utsläppsrätter har tjänat oss väl, men står samtidigt inför stora utmaningar. EU är dock på väg att med stor marginal nå sina mål om minskade CO2-utsläpp med minst 20 procent år 2020. I Sverige har systemet med utsläppsrätter bidragit till att utsläppen bara det senaste året minskade med drygt 10 procent, vilket gör att Sverige tillsammans med Finland och Belgien är ledande inom EU när det gäller att minska utsläppen.

Vi kommer att för överskådlig framtid ha höga energipriser, vi kommer också, och vi ska, ha skarpare miljökrav i Sverige och i Europa än i övriga delar av världen. Dessa förutsättningar tillsammans med en modern energiintensiv industri leder till en fortgående omvandling men den förutsätter stabila villkor och förutsättningar för den investerande industrin. Annars försvinner jobben och investeringarna i framtida energiintensiv produktion till andra delar av världen där miljökraven är lägre och den industriella teknologin sämre.

Det finns ett stort miljöintresse i att energiintensiv industri kan och vill investera i Sverige och det är av ett avgörande intresse för jobben och sysselsättningen, inte minst i de delar av Sverige där arbetslöshetens utmaningar är större. En politik som leder till att energiintensiva investeringar styrs bort från Sverige och EU leder inte bara till färre jobb utan också till sämre miljö. Därför var vi kritiska till det ursprungliga förslaget att förändra takten i auktioneringen av utsläppsrätter. Trots att målen är på väg att nås med god marginal, trots att omvandlingen fortsätter skulle det ha inneburit sämre förutsättningar för investeringar ibland annat en lång rad norrländska industriorter.

Nu räddar vi både jobben och miljön. För det första har vi fått igenom att det ska göras en konsekvensanalys över koldioxidläckage, det vill säga risken för att investeringar flyr ut ur EU. För det andra klargörs att den backloading som nu görs är en engångsföreteelse och inte ska leda till den osäkerhet som till exempel har präglat svensk energiproduktion i decennier. För det tredje säkerställs en återföring av de pengar som högre priser för utsläppsrätter innebär till investeringar i innovativ, grön teknik i energiintensiva sektorer. Det innebär att villkoren för investeringar inte försämras och att jobben kan bli kvar.

Vi är dock kritiska till den EU-fond som föreslås, men har goda förhoppningar om att återföringen kan lösas på bättre sätt än genom att centralisera mer medel till EU-nivå.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Läs mer på: http://www.europaportalen.se/2013/06/viktig-kompromiss-forbattrar-eus-utslappsratter#sthash.oEJTIO2m.dpuf