Hoppa till innehåll

Vi väljer vilket Europa vi vill ha- Artikel Länstidningen Södertälje

En av vår tids största framgångar är att EU har kunnat utvecklas. Det har bidragit till frihet och fred på ett sätt som ingen tidigare europeisk generation har kunnat uppleva

 De framgångar vi har uppnått är det bästa beviset för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi har uppnått en säkerhet och trygghet som är unik för varje individ. Människors bästa drömmar kan bli verklighet i en gemenskap som sträcker sig över gränser och som vitaliseras av vår mångfald och öppenhet. Detta innebär däremot inte att det inte finns några problem kvar att lösa. Tvärtom.

Inför Europaparlamentsvalet den 25 maj är det därför viktigt att föra en debatt om den förändring som Europa behöver, de politiska vägval som måste göras och vilket Europa vi vill ha.

Jag vill ha ett Europa som präglas av öppenhet gentemot omvärlden och som står öppet för nya idéer och tankar, som välkomnar mångfalden och som i stället för att likforma ser olikheter som en grund för dynamik och möjlighet att lära.

Därför är jag för intensifierade frihandelssatsningar, för ett EU som står öppet gentemot sina grannar för utvidgning och närmare samarbete och som välkomnar människor från andra delar av världen på flykt eller som vill studera, forska eller arbeta här.

Därför är jag emot dem som har en övertro på central reglering – att socialpolitik, stadsbyggnad, familjepolitik, naturvård, välfärd eller abortfrågor ska regleras centralt på EU-nivå. i behöver närheten för att få de bästa besluten och vi behöver mångfalden för den bästa utvecklingen.

Skiljelinjerna är tydliga. Det gäller framför allt den politik som behövs för tillväxt, jobb och ökade investeringar. Socialdemokrater och vänstern tror att vi löser Europas problem genom ständigt ökade utgifter, nya hinder och mer krångel.

Hade stora underskott varit lösningen på Europas ekonomiska problem hade vi inte haft några problem – Europa har ett överskott av underskott.

För att stärka Europas ekonomi behöver vi nu se till att hela Europa kommer i balans. Det kräver anpassning av utgifter till inkomster och att våra marknader blir gemensamma och underlättar för företagande och konkurrens. En förutsättning för det är att vi river undan de hinder som i dag möter företagande och nya jobb.

Europa behöver en ny giv som tar sikte på reformer för jobb och tillväxt i Europa, Sverige och i Södertälje.

Under kommande mandatperiod är inte minst ett frihandelsavtal med USA särskilt viktigt för en stad med Södertäljes internationella näringsliv.

Om 19 dagar väljer vi väg: tillväxt och förnyelse eller hinder och regleringar.
Gunnar Hökmark
ledamot (M) Europaparlamentet