Hoppa till innehåll

Vi vaknade upp till ett annorlunda land

  • av

En tidig morgon på väg mot Bryssel. I dag för 25 år sedan slog löpsedlarna emot oss nyheten om mordet på Olof Palme. Det var ett land i chock som drabbats av det som inte kunde hända. Och spekulationerna i dag om mordet vittnar om att det är något som heller inte har släppt greppet om vårt land. Det är en tragedi som kommit att prägla vår moderna historia.

Redan tidigt visade sig mordutredningen skötas på ett förvånande amatörmässigt sätt. Det hade två skäl. Det ena var oförmågan att inse vad som hade hänt, något som lamslog polis och visade på hur lite förberedda vi var på ett attentat mot rikets säkerhet. Det andra var politiseringen som skett av polisens ledning. Hans Holmér var inte polis utan en polischef som tillsatts på politiska meriter och som nu kom att agera utifrån filmmanus snarare än från skolboken.  Den misskötta polisutredningen är ett skamlig rest från denna tid och har bidragit till att inte bara tragedin utan mordfallet är ett öppet sår i det svenska samhället.

Det var en värld som är mycket annorlunda än den som vi i dag vaknar upp till. Det kalla kriget som formade så mycket av vår världssyn och politiken, den tredje världens diktaturer som var nästintill oifrågasatta i Sverige, arabvärldens ledare som betraktades som befrielseledare på grund av sin retorik. Det som i dag sker i Nordafrika och i dessa dagar i Libyen var avlägset då. Att ett kinesiskt företag efter en marknadsekonomisk revolution i Kina skulle äga Volvo var kanske än mer otänkbart. Men lika otänkbart var att i den demokratiska delen av världen skulle vara ekonomiskt så svag gentemot framväxande ekonomier och regimer som i dag. Kina är inte bara nummer två som ekonomi utan också världens mäktigaste diktatur. Det som i dag sker i arabvärlden kommer säkerligen att ske även där, om demokratins samhällen kan stå starka och framgångsrika.

Och Internet var ännu i sin linda.Den informationsteknologi som omformat världen både vad gäller ekonomi och politik fanns inte annat än som några nätverk mellan militära instititutioner och forskningscentra. Mordet då hade lett till en rapportering av helt annat slag än det vi såg när monopolet Sveriges Television hade stängt för natten. Då fanns det några nät för enkel informationsöverföring via fasta ledningar och datorer.  Förutsättningarna för informationssamhället är i dag totalt förändrade med en mobilitet och en uppkoppling som binder samman fyra miljarder människor. Det är en utveckling som inte kommer att avstanna utan snarare ytterligare förändra vårt samhälle.

I dag presenterar jag min rapport om europeisk spektrumpolitik. Den syftar till att höja ambitionerna för Europa och till att vi ska återta det ledarskap vi vann under 1990-talet, efter det att telekommarknaderna hade avreglerats. Nu kan mobila bredband bli en väg för att förverkliga den inre marknaden. Men det kommer också leda till framväxten av nya tjänster som både ersätter gamla verksamheter och ger möjligheter till nya som vi inte anat i vår fantasi.

Då var Sverige inte med i EU. I dag är vi ett land av 27 medlemmar. Och det 28, nämligen Kroatien reser jag till på onsdag. Då var det en del av det forna kommunistiska  Jugoslavien som Sverige av något skäl hade särskilda relationer med eftersom ingetdera landet var med i en militär allians,  som om detta balanserade att det var en förtryckande diktatur. Där i det förtrycket fanns också rötter för den terrorism som Sverige då en gång hade drabbats av, i samband med en flygplanskapning på Bulltofta i Malmö.  Idag är det ett fritt och demokratiskt land som gör upp med sitt förflutna från det krig som drabbade Balkan när diktaturens ledare använde sig av nationalism för att få människor att hata varandra, när kommunismens terror inte längre skrämde. Så ser vi också att vägen från dagens demonstrationer till demokratin inte är spikrak utan kräver en ständig vaksamhet och vilja att påverka.

Det är ett annorlunda land vi svenskar vaknade upp till denna dag jämfört med för 25 år sedan. Det är också ett annat Europa och en annan värld. I det som har hänt finns mycket att lära inför framtiden. Både om vad som driver politisk förändring, hur skälvande världen är för varje steg den tar och hur svårt det är att förutse det oförutsebara.

Bloggar: Inger Fredriksson, Rolf K Nilsson, Tokmoderaten, Mary X Jensen,

Etiketter: