Hoppa till innehåll

Vi vaknade upp till en annan värld – gästledare i SvD

  • av

Vi vaknade upp till en annan värld. En mörk sida av det amerikanska samhället vann i USA. Det är en ödets ironi att det är precis 27 år sedan Berlinmuren föll. Nu reses andra murar. De överdrifter och föreställningar som kommit att kallas politisk korrekthet har underminerat den politiska korrekthet ett civiliserat samhälle behöver.

I USA har en person vunnit presidentposten som appellerar till våra sämsta sidor. Det kommer att påverka mycket i vår tid. USA kommer sannolikt att vara en mindre pålitlig partner, eller kanske ingen partner alls, när det gäller frihandel, internationell rättsordning och försvar för den fria världen. Protektionisterna har fått medvind med mycket stora risker för den globala ekonomins utveckling mot mindre handel, handelskrig och ekonomisk nedgång. Den amerikanska ekonomin kommer inte utvecklas av att isolera sig och riva upp handelsavtal, lika lite som att bygga murar, bokstavliga eller bildliga, mot det man ogillar eller det man tror sig vilja stänga ute. Världen kan inte stängas ute. Och de börsfall vi nu ser kommer drabba USA mer än andra.

Demokratins idé som motkraft gentemot ledare som i likhet med Putin vill styra obegränsat, försvagas av nattens resultat. Det kommer att märkas i länder som Ryssland och Kina men även i alla andra länder där så kallade starka ledare vill stärka sin makt. Det kommer att påverka strömningar i Polen, Ungern och Turkiet.

De som i det internationella samfundet vill bryta mot internationell rättsordning och det internationella samfundets skrivna och oskrivna regler om staters rätt, människors frihet och samhällens tolerans kommer nu att kunna åberopa alibi i vad den blivande amerikanske presidenten har sagt. Här finns kanske de största riskerna, inte bara genom dem som vill göra sitt styre mäktigare på frihetens och sina medborgares bekostnad utan också genom dem som vill överträda reglerna för nationalistiska strömningars skull eller av geopolitiska skäl.

Säkerheten i Europa blir nu än mer beroende på europeiska nationers förmåga att ta ansvar för sig själva och för den gemenskap vi är. Nato blir viktigare just eftersom det är den fria världens gemensamma försvarsorganisation, som blir svagare med ett opålitligt USA men starkare av andras ansvar och deltagande. Det är inte Trump som kommer att styra Nato, snarare Trump som kommer att ställa sig vid sidan om. I all sin enkelhet innebär det att Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada och alla andra stora europeiska länder måste ta sitt ansvar liksom alla Europas små.

Sverige måste nu göra upp med en försvarspolitik som sedan år 2000 har försvagat vår förmåga att försvara vår frihet och bidra till stabilitet för oss och våra grannländer. Vi behöver göra en snabb återhämtning för att eliminera tvivel om att vi kan värna vårt territorium.

Vår ekonomiska politik måste syfta till ledarskap, företagande och ökad europeisk integration. EU är världens största ekonomi och kommer att vara den mest öppna.

Men allra viktigast, historien är sannerligen inte slut. Den kräver mycket av de kvinnor och män som i dag med förskräckelse vaknat upp för att se de värden vi anser för självklara, hotade. Värden som lägger grunden för ekonomisk framgång och mänsklig utveckling liksom för de bästa av civilisationer där frihet, respekt och tolerans inte är mjuka värden utan hårda ideal. Det är korrekt och rätt att nu stå upp för dem. Det är med dessa värden mänskligheten har vunnit sina framsteg. Och för 27 år sedan vann vi en ny och bättre värld med dem.

GUNNAR HÖKMARK är europaparlamentariker (M).