Hoppa till innehåll

Vi ser inte sandstormen för alla sandkorn – Artikel i Svensk Tidskrift

  • av

För trettio år sedan startade en befrielsens period i Europa. Den fick konsekvenser för en hel värld. En tid av global frihandel inleddes med en välståndsutveckling som har förändrat världen. Frihetsrörelserna i Central- och Östeuropa lyckades fredligt öppna Europa från mur och järnridå. Sovjetunionens fall gav fria och demokratiska länder på andra sidan Östersjön och ett nytt Ryssland. Den globala motsättningen mellan öst och väst blev historia.

Befrielsen leddes av liberala krafter. De formade en snabb övergång från diktatur och planekonomi till demokrati och marknadsekonomi. Vi fick ett enat Europa med rättsstat, öppna ekonomier och frihet som grund. Länge tog vi detta för givet.

Efter befrielsen kom friheten. Fria samhällen formas av de krafter som vinner människors stöd, fångas av de frågor som människor låter sig fångas av och hotas ständigt av dem som vill något annat än friheten. Vi ser det nu när liberala värden inte längre är lika självklara som de var då. Det är det öppna och fredliga Europa som står på spel.

Det globala pussel av ett återförenat Europa, ett fortsatt starkt USA som garanterade stabilitet och frihetliga värderingar, ett Ryssland på väg till demokrati, ett öppnare Kina och en värld med som demokrati och staters suveränitet som överordnade värden hotas nu av upplösning.

I Ryssland en maktfullkomlig aggressiv regim som attackerar den europeiska fredsordningen och som inget hellre vill än europeisk splittring.

I Mellanöstern ett sönderfall av nationalstater som öppnar både för krig och för en islamistisk terrorism som inte begränsas sig i geografin.

Terrorn ger flyktingströmmar till Europa som inget land enskilt kan klara av men som civiliserade samhällen måste kunna hantera. Främlingsfientlighet och extremism får syre av detta och söker underminerar det öppna samhälle som är vår styrka.

Kinas växande makt når ända till Europa när det gäller ekonomi och företagande men påverkar världen i sin helhet när det gäller respekten för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga fri- och rättigheter.

Den fria handel som gett unik tillväxt motarbetas ständigt av populister och socialistiska rörelser och är inte längre ett självklart mål för amerikanska presidentkandidater. Världens protektionistiska krafter är i dag på frammarsch och riskerar ge ekonomier på tillbakagång.

Storbritanniens eventuella utträde ur EU hotar inte bara den inre marknadens fördjupning, den ekonomiska återhämtningen och den gemensamma utrikespolitikens kraft. Det är ett hot mot Europas förmåga att möta dessa utmaningar liksom mot ett politiskt ledarskap för demokrati i en värld där den hotas.

I svensk debatt måste vi se dessa sandstormars hot mot vårt eget samhälle istället för att fångas av de sandkorn som må irritera eller fascinera oss.

Hur vi gemensamt i EU hanterar Europas utmaningar avgör hur vi själva kan hantera företagandets villkor, skattebaser, kamp mot kriminalitet, arbetsmarknadsinsatser, invandring eller föräldraledighet. Europas utmaningar är svensk politik och inga avlägsna EU-frågor.

Vi må ha synpunkter på EU när det gäller den inre marknaden men den har likväl gett oss en inre marknad och ökat välstånd och är en nyckel för ökad konkurrenskraft. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken må vara ofullständig men den ger oss likväl en starkare plattform i världen liksom vad gäller klimatpolitiken. De skilda uppfattningar som finns skiljer sig inte från dem vi ser i Sveriges riksdag.

Om vi inte förmår hålla samman det öppna och förenade Europa vi uppnått är det andra krafter som steg för steg kommer att påverka inte bara ett EU långt bort utan ett samhälle nära oss, nämligen vårt eget.

Politisk extremism och motsättningar mellan folk påverkar vårt samhälle. En terrorism som slår mot land efter land drabbar även oss. Maktfullkomliga regimers korruption och destabilisering når även över svenska gränser. Islamistiska ideal hotar även svensk jämställdhet. Protektionism underminerar svenskt välstånd. Ofred drabbar vår säkerhet.

Mörkrets krafter vill inget hellre än ett Europa splittrat i motsättningar mellan länder och folk. Det är en utmaning för det svenska samhället långt större än det som regeringen i dag har på sin agenda.

Gunnar Hökmark (M) –

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Ladda hem Gunnar Hökmarks nya skrift Sandkorn och Sandstormar här. Klicka här för att läsa originalartikeln på Svensk Tidsskrift.