Hoppa till innehåll

Vi måste värna demokratin där den är som mest hotad

  • av

Norrköpings Tidningar publicerad 21 november 2022

De senaste åtta åren har varit ett långsamt uppvaknande för dem som inte ville se hoten från
vår omvärld. Ändå har tecknen varit tydliga.


Ryssland påbörjade sin upprustning i början på 2000-talet, skärpte sin revanschistiska retorik
gentemot omvärlden, genomförde en aktiv energipolitik för att underminera konkurrens och
skapa beroende till Ryssland på den europeiska naturgasmarknaden, hotade Estland 2008 och
invaderade samma år Georgien, invaderade 2014 Ukraina och annekterade Krim samt
fortsatte kriget i sydöstra Ukraina.


Samtidigt ökade Putin sin egen makt, fängslade eller lät avrätta opposition och tog kontrollen
över medierna. Först några månader efter invasionen 24 februari 2022 i Ukraina tog svensk
säkerhetspolitik steget från de aningslösa förhoppningarnas allianslöshet till en ansökan om
medlemskap i Nato.


Kina har under lång tid agerat för att bli världens mäktigaste ekonomi med konsekvensen att
världens mäktigaste diktatur då också blir världens mäktigaste nation. Likväl betraktades den
kinesiska regimens förtryck bara som ett lite mer exotiskt sätt att utveckla ett land samtidigt
som en betydande beundran fanns för den utvecklingsstrategi som gav hög tillväxt. Göran
Persson uttryckte som bekant sin beundran för landets ”stabilitet” vilket var en udda syn från
ett demokratiskt lands statsminister att värdera en stenhård diktatur.


Nu inser allt fler att Kina genom sin diktatur och förakt för demokrati är ett globalt hot som
också drabbar ett land som Sverige, med många företag som har kinesiska ägare samtidigt
som det finns många svenska företag i Kina som kan utsättas för diktaturens logik. Nu krävs
en svensk och europeisk strategi för att globalt möta Kinas hot och tvinga landet att förhålla
sig till den internationella ekonomins spelregler och rättsstatens principer.


Nu är tiden inne också för att lämna naiviteten och förhoppningarna i den svenska
Mellanösternpolitiken.


Iran har under lång tid varit ett betydande regionalt hot men genom sina rustningar och
strävan att utveckla kärnvapen, med det uttryckliga viljan att kunna utplåna staten Israel,
också ett globalt hot. Iran kan genom att stänga sjöfartslederna i Persiska viken blockera en
stor del av världshandeln. Den iranska regimen bedriver terror i andra länder och finansierar
bland annat Hizbollahs aktiviteter i Libanon och Syrien samtidigt som man förser islamistiska
extremister på Gaza-remsan med vapen som riktas mot Israel.


De manifestationer och demonstrationer som vi nu ser i Iran är inte så nya som många tycks
tro. En gång avfärdades motsvarande demonstrationer av Sveriges utrikesminister Margot
Wallström med att vi inte kan ha synpunkter på de krav som ställs i olika demonstrationer i
andra länder. Och Sveriges regering underordnade sig förtryckets symbolik genom att dess
företrädare i Iran undertecknade avtal iklädda den påtvingade slöjan.


På motsvarande sätt har vi betraktat arabvärldens diktaturer som i någon mening sanna
företrädare för sina folk och konsekvenser av en kultur och tradition vi inte ska ha synpunkter
på.


Ska vi värna demokratin måste vi värna den där den är hotad. Israel är ett land som behöver
omvärldens stöd, för sin existens vilket är absurt att det behöver sägas, och för försvaret av sin
demokrati och rättsstat. Sverige bör aldrig tillåta sig att betrakta sig eller formulera sig som att

diktaturernas företrädare är våra vänner utan vi måste dra en skarp gräns mot förtryckarna.
Israel är den enda demokratin i Mellanöstern men också det enda samhället i regionen som
tillåter människor att leva sina liv så som de vill leva dem oavsett religion, kön eller sexuell
läggning. Det är Israel som bör vara Sveriges vän och det är de förtryckta folken som ska ha
vårt stöd.


Ska vi kunna värna demokratin i Sverige och i vår omvärld måste vi visa att vi också gör det
där den är som mest hotad av demokratins fiender. Därför måste Sverige vara tydligt i sitt
stöd till Israel. Det måste bli en hörnsten i en ny och realistisk svensk Mellanösternpolitik.