Hoppa till innehåll

Vi måste stödja Rysslands demokrater

Gårdagen handlade för min del med bland annat om ett frukostseminarium kring den framtida politiken för europeiska bredbandsinvesteringar, där jag inledde med att påpeka att dagens mål för 2020 kommer vara gammaldags redan i morgon. Målet att 100 % av hushållen ska ha 30Mbs 2020 kommer antingen att bli överkört av verkligheten i Europa eller så blir Europa överkört av verkligheten. Mitt budskap till deltagarna var också att jag som EPP-gruppens rapportör för bredbandspolitiken tänker mig att offentliga medel, vare sig det är EU-fonder eller annat bara ska kunna användas när det inte finns någon annan aktör som vill investera.

I går presenterade jag också mina lagförslag om bankers kapitaltäckning, med syfte att skapa ett utrymme för medlemsstater att ställa högre krav på kapitaltäckning när deras finansiella marknader har en större andel av samhällsekonomin än det normala.

Långtidsbudgeten och upplägget kring förhandlingarna med rådet var nästa fråga i den mer interna EPP-diskussionen. Därtill genomgång och förberedelser inför Euronest parlamentariska församling med reflektioner kring hur man lägger upp processen för att inte låta nationella motsättningar försvåra ett vidare samarbete med denna del av Europa. En givande diskussion kring europeiska universitets utveckling och den högre utbildningen i Europa och i Sverige hanns också med i samtal med Högskoleverkets ledning.

Till detta fanns det också anledning att gratulera min nyvalda ordförandekollega Andrej Plenkovic i den gemensamma parlamentarikerkommitten EU-Kroatien.

Nu på morgonen möte med vännerna i EPP-gruppen i det Östersjönätverk vi har för att diskutera gemensamma policyfrågor inom gruppen. Ett resultat är ett bredare stöd för att yrka avslag på förslaget om finansiell transaktionsskatt, som jag lämnar in i dag.

Och så var det Rysslandsfrågan och den nya utveckling som de ökade protesterna mot Putinregimen innebär. Efter en diskussion i gruppen fick jag uppdraget att inbjuda företrädare för den opposition som nu står för demokrati och rättstat till någon form av samarbete för att ge dem stöd. Vi måste stödja Rysslands demokrater när de träder fram.