Hoppa till innehåll

Vi måste stå upp för det ukrainska folket

  • av

Dagens Industri Debatt, publicerat den 28 februari 2022.

Rysslands agerande är ett hot mot hela vår världsordning, men det är det ukrainska folket som främst drabbas av krigets vansinne. Därför är det åter tid för Måndagsmöten på Norrmalmstorg i Stockholm, skriver Gunnar Hökmark.

Det är en sorglig tid för vårt Europa. Ett europeiskt land har invaderats i ett blitzkrieg. Det har inte hotat någon eller ställt några krav på något land. Dess enda förseelse är att det vill leva i frihet och demokrati, välja sina ledare, sköta sig själv och leva i samarbete med övriga Europa. För detta ska Ukraina krossas, dess folk dödas eller drivas på flykten om det inte låter sig kuvas och dess ledare valda i fria val gripas. Det har det stora mäktiga landet med en av världens största krigsmakter bestämt eftersom dess ledare ser omvärlden som fiende och demokratin som hot.

Det Ryssland försöker göra mot Ukraina är ett hot mot hela vår världsordning, mot den värld av frihet och förhoppningar som våra samhällen bärs upp av. Det är ett hot mot alla människor i världen som vill leva i frihet och demokrati. 

Men det är inte bara ett krig mot principer och ideal. Det är ett krig mot människor. Bomber mot familjer som bara vill leva sitt liv i sitt hem. Granater mot soldater som står på vakt för att skydda sitt land, sitt samhälle och sina familjer. Kulor som skjuts för att döda varje enskild kvinna eller man som står fast mot tyrannens övermakt. 

Stridsvagnar. Luftburna förband. Fartygskanoner. Missiler. Specialtrupper för att spåra och mörda det ukrainska samhällets ledare och de som allra tydligast står i opposition till det auktoritära styre som Putin nu vill utsträcka till andra länder. Krigets brutalitet kan av oss alla beskrivas i ord men dess skräck och vidrighet kan bara förstås av dem som utsätts för det och dödas, lemlästas eller förnedras av den fysiska övermakten. 

Mot detta måste vi stå upp. När jag fick klart för mig att Liberalerna i dag måndag 12.00 har bokat en mötestid på Norrmalmstorg, och frågade mig om jag ville vara med för att forma en ny tids Måndagsmöten kändes ett litet hopp. Mötena varje måndag till stöd för Baltikum, när deras frihet stod och vägde, kom att bli viktiga både för oss som deltog och genomförde dem och för folket i de baltiska länderna som fick veta att de inte var glömda och övergivna även när de stod ensamma mot de ryska stridsvagnarna. Måndagsmötena visade att vi alla kan göra något. Vi kan säga det som tusentals och åter tusentals ryssar vill säga men slås ner när de försöker. 

Så blev det ett möte som organiseras med gemensamma krafter av Liberaler och Moderater. Men inte just för dem utan för var och en som vill visa sitt stöd till Ukraina. Det viktiga är att mötet blir av. Medborgare i ett fritt land till stöd för medborgare i ett annat land under attack och som med risk för sina liv försvarar våra värden. Och en plats för alla de företrädare för vårt samhälles olika riktningar som vill uttrycka sitt stöd.

Så i dag måndag ses vi på Norrmalmstorg som medborgare i ett fritt samhälle. Det är idealen om friheten, demokratin och freden samt vårt eget ansvar för allt detta som förenar oss. Vi är medborgare som stöder medborgare. Det vi älskar i vårt land och tar för självklart – fred, frihet och demokrati – är inte värt någonting om vi inte står upp för det.Och står upp för andras rätt till det. 

Så var det en gång med Måndagsrörelsen och så ska det vara nu. Därför tar vi bara blågula symboler på oss. Vi är blågula. Inte röda, inte blå, inte gröna eller orange, för att nämna några färger för partiers symbolik. Kvinnor och män som stöder de kvinnor och män som nu riskerar livet. 

’Vi tror inte att vi genom att en manifestation i dag kan få slut på kriget. Men vi kan skapa en medvetenhet i vårt land om vikten av att på alla de sätt som det går stödja alla de ukrainare som nu möter fienden eller lider av Putins krig. Vi vet att vi alla vill göra det mesta men vi kan på Norrmalmstorg göra klart för varandra att mer kan göras. Och det gäller lika mycket när vi riktar oss ut mot världssamfundet. 

Här i Stockholm kan vi väcka en medvetenhet om att Ukraina behöver vårt stöd men lika viktigt är att inte låta något av alla de brott som nu begås av Putin, hans handgångna män och militära ledare som bidrar till dödandet. De ska inte få komma undan med glömska utan de ska veta att de agerar i strålkastarnas ljus och att deras illdåd noteras för det internationella samfundets minne och dess framtida åtgärder. Vi glömmer inte. 

Det krig som nu förs i Ukraina riktar sig mot oss alla. Kravet på en rysk intressesfär är en aggression mot Sverige liksom mot alla våra grannländer som alla skulle falla bakom den linje som Putin vill dra. Vi ser hur den ryska regimens företrädare särskilt talar om hur de vill begränsa Sverige och Finlands suveränitet och bestraffa oss om vi inte underordnar oss. Mot detta måste vi stå upp. På Norrmalms torg i dag klockan 12.00.

Tack till Liberalerna som ordnat tiden och platsen denna gång och tack för att den är till för oss alla! Nu samlas vi under de blågula färger som symboliserar två europeiska länders frihet och rätt. Medborgare till medborgare. I dag måndag klockan 12.00. På Norrmalmstorg i Stockholm. 

Gunnar Hökmark, En gång initiativtagare till Måndagsmötena på Norrmalmstorg. Till slut blev de baltiska nationerna fria.