Hoppa till innehåll

Vi måste markera mot Kina nu – annars är det för sent

  • av

Expressen Debatt publicerad den 9 augusti 2022

När Kina hotar världen med diktaturens logik är det Taiwan som är första steget. En demokrati är alltid diktaturers fiender. Ligger demokratin dessutom nära blir den en symbol för människors frihet, och därmed direkt farlig. 

Diktaturer och diktatorer är rädda varelser, rädda för den demokrati som avslöjar att deras eget förtryck bygger på lögnen. 

Därför var Ukraina ett hot mot Putin, aldrig mot Ryssland, men mot en regim som bygger på lögnen. En rädd diktator slår mot varje spår av demokrati eftersom det är ett hot mot den egna makten som bara kan försvaras med osanningarnas system. Så när Putin hotade Europa var Ukraina det omedelbara steget. Här fanns nämligen det omedelbara hotet mot diktaturens tanke om att ingen opposition ska få finnas, ingen rätt ovan makten som begränsar den och ingen frihet som leder bort från förtryckets vägar. Taiwan är för Kina vad Ukraina är för Ryssland; ett exempel på demokrati och frihet som är farligt just genom exemplets makt. 

Världen har redan sett vad den kinesiska diktaturen gjorde med Hongkong. 

Kommunistpartiet i Kina ser Taiwan som sin egendom på samma sätt som man ser på medborgarna som sin egendom. Det är därför den kinesiska regimen ogillar när Taiwan utvecklas i sin frihet med andra nationer. 

Lika lite som världen kan acceptera Rysslands invasion av Ukraina och lika mycket som vi borde ha reagerat hårdare för länge sedan mot Putinregimens brottslighet bör vi acceptera Kinas hot mot Taiwan. Vi måste fördöma förtrycket och klargöra att den gräns för frihet som går mellan Taiwan och Kommunistkina är en gräns som vi alla sluter upp bakom. Varje hot om våld mot Taiwan bör följas av de reaktioner som Putin borde mött redan innan invasionen av Krim. Och som efter den borde följts av ännu fler reaktioner. En invasion av Taiwan är ett krig mot den fria världen av det enkla skälet att Taiwan är en del av den fria världen. 

Så därför gjorde Nancy Pelosi rätt. Den fria världen bör agera så att Kina tvingas förhålla sig till oss, inte förhålla oss till diktaturens krav på tystnad och att vi bör lämna Taiwan utelämnat till kommunistpartiets godtycke. Kina måste tvingas förhålla sig till det faktum att den fria världen ser Taiwan som en del av den och att det för oss är självklart med ett fritt och fredligt utbyte mellan länder i den fria världen. Den självklarheten får inte Kina strypa. 

Vi bör stå upp för Taiwan. I Europeiska unionen bör vi göra gemensam sak med Litauen som visat att ett litet land kan visa både mod och ledarskap mot diktaturen. Sverige bör verka för att Taiwan accepteras som ett land bland andra i alla de internationella forum där länder i dag möts. Genom EU bör vi utveckla handelsavtal och investeringsavtal. Svenska ministrar bör besöka Taiwan, för att visa att det är så man gör fria länder emellan och att Kina inte bestämmer över Taiwan eller över oss. 

Gentemot Ryssland valde alltför många att förhålla sig till Putinregimen i stället för att tvinga den att förhålla sig till våra regler. När det gäller Kina finns ingen anledning att göra om det misstaget. Demokratins och frihetens gränser måste alltid försvaras. Inte bara militärt utan genom våra handlingar gentemot andra demokratier. Den normalitet som Kina och vi andra ska leva efter måste vara frihetens. Inte förtryckets. 

Av Gunnar Hökmark

Ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M)