Hoppa till innehåll

Vi kan inte ha en kommunal säkerhetspolitik – artikel SvD Säkerhetsråd

Frågan om Nord Stream 2 och Sveriges territoriella integritet är inte över. Men den kan inte avgöras på kommunal nivå, skriver Gunnar Hökmark i den fortsatta granskningen av gasaffären.

Planerna på att använda Slite hamn och Karlshamn har för tillfället skjutits på framtiden men nu uppger Nord Stream 2 att flera andra svenska hamnar har visat intresse. Det får stå för det ryska bolaget men det är otillfredsställande att ett ryskt statligt bolag anser sig ha utrymme för att i nya steg försöka fullfölja en politik för att splittra svenskt uppträdande i en fråga som är viktig för svensk suveränitet.

Nu behöver regeringen ta sitt säkerhetspolitiska ansvar och sätta ner foten vad gäller Nord Stream 2.

Under Folk och försvars rikskonferens i Sälen presenterade statsminister Löfven vad han kallade en ny säkerhetsstrategi. Den belyser många av de problem vi ser i dag och underströk Sveriges och Europas utsatta position. Men trots att ämnet har präglat stora delar av höstens politiska samtal nämndes inte frågan om det ryska statsföretaget som försöker hyra svenska hamnar med säkerhetspolitiskt intresse.

I höstas påstod utrikesminister Wallström att det enligt svensk lag inte var möjligt för regeringen att stoppa Nord Stream från att hyra Slite hamn då det riskerade att komma i konflikt med det kommunala självstyret. I stället valde regeringen att genom samtal med företrädare för Region Gotland övertyga beslutsfattarna där att stoppa affären.

Men Sveriges grundlag behöver inte skrivas om för att regeringen ska kunna begränsa det kommunala självstyret om det äventyrar Sveriges säkerhet. Det krävs förvisso ett regeringsbeslut och en vilja att faktiskt genomföra ett sådant men det är inte som Wallström påstod omöjligt. Kommuner är däremot obehöriga på det utrikespolitiska området.

Detta sitt ansvar valde Stefan Löfven, Margot Wallström och försvarsminister Hultqvist att bortse ifrån. I stället kohandlade de för att stoppa Gazprom. Förutom att det är ett flagrant exempel på dåligt ledarskap har man med detta steg utsatt svensk säkerhet för ytterligare påfrestningar genom att Nord Stream nu försöker fresta andra kommuner att gå dem till mötes.

Bolaget har inte specificerat vilka hamnar det gäller, och huruvida det finns ett stort intresse eller ej är svårt att veta. Men det är däremot tydligt att regeringen genom att inte sätta ner foten har tillåtit frågan att leva vidare.

Det finns således en risk att Gazprom och dess dotterbolag Nord Stream 2 tar sin pengapåse till nästa intressent och därmed försöker kringgå regeringens uppfattning – vilket Wallström också slog fast i höstas – om att ett ryskt företag med starka kopplingar till Kreml i svenska hamnar utgör ett säkerhetshot.

Detta sker i en tid när hotbilden från Ryssland intensifieras. Det står klart att ryska intressen agerade för att påverka det amerikanska presidentvalet, och säkerhetstjänsterna i både Tyskland och Frankrike har varnat för liknande försök i ländernas stundande val.

Donald Trump tillträder som amerikansk president på fredag, en man som uttryckligen sagt att han vill bygga vänskapsrelationer med den ryska regimen trots de konflikter Kreml har skapat med Europa.

En affär är inte avslutad förrän kontraktet är påskrivet. Den rödgröna regeringen behöver visa att svensk säkerhet inte är en fråga för Gotlands tekniska nämnd. Eller Karlskronas, Oskarshamns, Ystads eller Stockholms eller vad nu Gazprom kan hitta på jakt med penningpåsen.

GUNNAR HÖKMARK är delegationsledare (M) i Europaparlamentet.

Lästips! Som Per Gudmundson har visat uppstod en liknande situation med Matreco-affären på 60-talet, ett led i den sovjetiska infiltrationen i Sverige via företag.