Hoppa till innehåll

Vi kan fatta de beslut som Europa behöver nu

Nu i Prag med EPP-gruppens ledning, i en diskussion kring Europas framtid och hantering av de kriser vi nu möter. Wolfgang Schäuble underströk att det är ekonomin det i grunden handlar om. Jean-Claude Trichet, tidigare ECB-chefen, påpekade att många av dagens problem beror på gårdagens beslut som gick emot mot de regler vi hade och har.

 

I diskussionen påpekade jag att det alltid är en god regel i en kris att börja där man är och inte från var man skulle vilja vara. Vi måste fatta de beslut som vi redan i dag kan fatta istället för att ständigt fundera på institutionella reformer så att vi kan fatta dem på ett annat sätt. Det faktum att många av dagens problem beror på beslut som inte togs men som kunde ha tagits understryker att vi kan göra det mesta av det som behövs redan idag.

 

Det handlar om att fördjupa den inre marknaden, göra tjänstedirektivet till verklighet, ta ledningen när det gäller den digitala ekonomin, se till att energipolitik stöder industriell utveckling liksom klimatmålen, reformera arbetsmarknader, lita till marknadsekonomi mer än till statlig styrning samt inte minst bryta med den ekonomiska doktrin som bygger på föreställningen att om man gör av med mer pengar än man har får man mer pengar än man hade.

 

Europas problem beror inte på för låg efterfrågan, tvärtom stimulerar vi våra ekonomier med mer eller mindre stora underskott, utan bristen på konkurrenskraft. Det är konkurrenskraften som nu måste stå i fokus för energipolitik, lagstiftning, kamp mot byråkrati, finansiella marknader, forskning, skattepolitik och inte minst reformeringen av våra arbetsmarknader.

 

För allt detta behöver vi inte vänta på en annan dag med andra sätt att fatta beslut för de kommer vara lika svåra då. Vi kan agera nu.

 

Det handlar om vår förmåga att möta aggression och destabilisering från Ryssland, migrationsutmaningen, klimatfrågorna, kriserna i Mellersta Östern, terrorhoten, utanförskap, extremism och främlingsfientlighet. Europa måste bli starkt genom sin ekonomiska utveckling.