Hoppa till innehåll

Vi har redan en union

Inför en vecka som kommer att handla om diskussionen om en bankunion. Min linje kommer att vara att vi redan har en union, som är både politisk och ekonomisk, och som vi har alla anledningar att slå vakt om och utveckla istället för att försöka lösa dagens problem genom framtida fördragsförändringar som bara skapar osäkerhet och motsättningar.

De krav som nu ställs på bättre övervakning och tillsyn kan vi uppnå inom hela EU, liksom genom regler om insättargarantier och bankkrishantering som gäller alla.

Det finns en fördel med denna utgångspunkt. Den leder till reformer och lagstiftning som kan genomföras i dag och som åtgärdar de problem som vi har idag. Framtida fördragsförändringar löser inte dagens problem man skapar däremot nya. Utmaningen i dag är inte att uppfinna ständigt nya institutioner och regelsystem utan att tillsammans utveckla EU. Inte lika roligt för dem som älskar att diskutera fördragsförändringar men betydligt mer verkningsfullt när det gäller att få en bättre finansiell marknad i EU.