Hoppa till innehåll

Vi får inte fler bostäder genom att göra det dyrare att bo

Tanken på att bostadsmarknadens problem löses genom att göra boendet dyrare genom sänkta avdrag för de enskilda människorna är en udda tanke. Tanken på att den minskningen av efterfrågan detta leder till ska leda till ökat byggande är likaså udda. Det är snarare exempel på den snedvridning av bostadsmarknaden som skapar ständigt nya problem. Lars Tobisson skriver klokt om detta på dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Dit hör föreställningen om att problemen med en hyresreglering, som motverkar byggande, och en negativ räntepolitik, som leder till ökade priser på fastigheter, ska kunna balanseras med att dyrare boendekostnader. Den är skev eftersom det inte löser problemet med för få bostäder och en räntepolitik som syftar till att öka på efterfrågan.

Avdragsrätten motsvaras av en beskattning av inkomsträntor. Den som har kostnader för en intäkt kan dra av den och den som har intäkter beskattas för den. Så är skattereglernas symmetri. Genom att avveckla ränteavdragen försvårar man för fler att skaffa sig en bostad, motverkar nytt byggande och löser inte det problem som bostadsbristen innebär.

Däremot kan man genom att göra prisbildningen osäker och de boende osäkra utlösa den fastighetsbubbla man räds. Så gjorde man i Holland och med detta verkar allt för många svenska debattörer  nu vara engagerade i, i ivern att undvika att ta itu med det som är problemen på bostadsmarknaden. Ett alternativ är att avveckla hyresregleringen och återgå till en ansvarsfull räntepolitik som inte driver upp tillgångspriser och riskerar leda till en finanskris.