Hoppa till innehåll

Vi behöver jobb av alla slag

[BILD1] Ska Sverige välja höglönelinjen eller låglönelinjen? Ungefär så ställde socialdemokraternas företrädare Per Nuder frågan i debatten om budgetpropositionen. Han var emot låglönelinjen och för höglönelinjen, föga förvånande. Men frågan är samtidigt omedveten om den verklighet som präglar det svenska samhället. Alltför många får inte jobb eftersom lönekostnaderna är för höga och alltför få får höglönejobb.

Skälet är att Sverige är för dåligt på att låta jobb av olika slag växa fram. Unga människor och invandrare måste komma in på arbetsmarknaden, och då är det lättare att börja med ett jobb även om det innehåller låg lön. Låg lön är nämligen bättre än ingen lön alls.

Samtidigt så har vi inte den utvecklingen av arbetsmarknaden där höglönejobben växer fram. Tyvärr innebär ersättningen av nedlagda industrijobb inte att nya jobb med högre löner växer fram. Den svenska arbetsmarknaden under socialdemokratisk ledning har misslyckats både med att utveckla lönenivåerna i det nya tjänstesamhället och med att inkludera fler. Svenska lärare, sjuksköterskor och poliser har internationellt låga löner. Svenska bilarbetare har lägre löner än sina kolleger i motsvarande länder. Svenska forskare har lägre lön i Sverige än om de flyttar utomlands. Socialdemokraterna har misslyckats med bägge, både med jobben med de låga lönerna och med de höga. Per Nuders nedsättande omdöme om jobb med låga löner drabbar dem som är arbetslösa i dag. Om de får jobb med en ny politik anser han det vara ett misslyckande. Det förklarar en hel del i socialdemokraternas misslyckande. Dem sticker huvudet i taket och ser inte verkligheten.