Hoppa till innehåll

En regering som säger nej till jobb säger ja till arbetslöshet och högre löner

Debatten om låglönejobb har präglats av den verklighetsfrånvändhet som styr den rödgröna koalitionen med V i baksätet. Det har lett till att debatten om fler jobb handlar om vi ska säga nej till jobb med lägre löner. Självfallet behöver vi fler låglönejobb eftersom vi behöver fler jobb. Då ska vi inte säga nej till några jobb. Men det är jobben som är ändamålet, inte den låga lönen. Målet är självfallet att få fram så många jobb med så höga löner som möjligt. Det kräver tillväxt och att så många som möjligt får jobb som de kan börja med och som de kan växa med.

Vi behöver alla jobb som kan växa fram. En stor del av dem som i dag står utan arbete har inte den kunskap, erfarenhet eller de språkkunskaper som normalt krävs. De som säger nej till låglönejobb säger ja till arbetslöshet för dem som i dag inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är ansvarslöst.

Vi behöver fler jobb. Jobb med lägre löner och jobb med högre löner. Låglönejobb liksom höglönejobb. Varje jobb med en låg lön innebär jobb med lön för dem som idag saknar jobb. Varje jobb med låg lön innebär möjligheter och träning som ger ett jobb med högre lön. Varje jobb med högre lön innebär verksamheter och anställningar som i sin tur leder till ökad sysselsättning. Sverige behöver fler jobb, inte fler som säger nej till jobb vi behöver.

Men debatten om låglönejobb har också fått den besynnerliga effekten att debatten om arbetsmarknad och jobb förs som om den i första hand handlar om jobben med de lägre lönerna. Ännu viktigare är att vi får en växande ekonomi som ger fler jobb och växande löner, att vi Sverige kan få fler höglönejobb likaväl som fler jobb som ger en bas för nästa jobb med en högre lön. Vårt mål måste vara en växande konkurrenskraftig ekonomi som ger fler jobb av många olika slag.

Fler forskare till Sverige innebär mer forskning och mer jobb till Sverige. Fler investeringar i höglönejobb innebär fler och större verksamheter för svenska företag i Sverige, och fler jobb. Fler marknadschefer. Fler försäljningschefer. Fler försäljare. Fler ingenjörer. Fler konstruktörer. Fler designers. Fler sjuksköterskor. Fler läkare. Fler poliser. Fler butikschefer. Fler företag med jobb som har både låga och höga löner. Fler högutbildade med jobb som ger högre löner. Fler företagare som uppnår högre löner. Fler höglönejobb genom att fler startar eller leder fler företag ger fler jobb. En utvidgning av stora företags verksamheter i Sverige leder till fler höglönejobb. En ekonomisk tillväxt och ökade investeringar baserad på ökad konkurrenskraft ger fler höglönejobb.

Politiker styr inte över jobben och över arbetsmarknaden. Däremot kan arbetsmarknadslagstiftning förändras så att fler kan få tillträde på arbetsmarknaden. Vi kan underlätta för fler och nya företag som utvecklar nya tjänster och produkter. Start-ups. Småföretag och små företag som växer. Växande småföretag som blir storföretag med både höga och låga löner för alla dem som jobbar. Skattepolitiken kan underlätta för dem med låga löner och samtidigt ge utrymme för fler jobb inom tjänste- och servicesektorn. Skatterna kan förändras så att jobb och verksamheter med höga löner inte lämnar Sverige. Värnskatten beskattar inte bara högre löner på ett sätt som inte ger mer skatteinkomster utan driver också både jobb med höga och låga löner ut från Sverige.

Den viktigaste uppgiften för oss är självfallet en politik som ger fler investeringar, fler innovationer, ökat företagande, växande löner och tillväxt av fler jobb med högre löner än vad vi har i dag. För dem utan jobb är ett jobb med låg lön en högre lön, för dem med jobb innebär tillväxt och företagande möjligheter till nästa jobb med högre lön. En stark svensk ekonomi växer genom jobb, både med låga löner och med höga löner men målet är självfallet så höga löner som möjligt för så många som möjligt.

De rödgröna säger nej till låglönejobb och driver bort höglönejobb. Det blir färre jobb för alla. Vi har i dag en regering i Sverige som säger nej till fler jobb. Det innebär att den säger ja till arbetslöshet. Det är ansvarslöst. Det måste bli ett stopp. Vi behöver en politik som ger fler jobb och högre löner. Inte en politik som säger nej till jobb.