Hoppa till innehåll

Venezuela är en av Vänsterpartiets odemokratiska vänner – artikel i NA

  • av

Vänsterpartiet har en lång historia av att hylla diktaturer och förkastliga regimer. Vissa menar att det är en del av det förgångna. Men när Europaparlamentet under onsdagen delade ut det ärofyllda Sacharovpriset för tankefrihet och främjande av mänskliga rättigheter, som i år går till oppositionen i Venezuela, lyste vänsterns partigrupp i Europaparlamentet med sin frånvaro. De bojkottade den nämligen.

Deras bojkott av prisutdelningen skedde dagar efter att den venezuelanska regimen förbjudit stora delar av oppositionen att ställa upp i presidentvalet och en tid efter att regimen har upphävt konsekvensen av tidigare demokratiska val, avskedat riksåklagare och ledamöter i högsta domstolen som krävt att valet ska respekteras.

När demokratin upphävs menar Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet att det är en politisering att ge den förtryckta oppositionen stöd för sina demokratiska rättigheter. Det rimmar väl med hyllningar som Vänsterpartiet och dess företrädare tidigare har gett Chavez och landets ledare Nicolás Maduro för påstådda valframgångar.

Det påminner om att Vänsterpartiet ständigt hamnar till vänster om demokratin i sin iver att hylla socialistiska ledare. Förr var det Sovjetunionen som skulle bevisa socialismens överlägsenhet. Senare, med nuvarande partiledning som medlemmar, skickades hyllningar till Kuba och Nordkorea. Partistöd gavs till militanta kommunister i Filippinerna och i Vietnam. I dag riktas blickar mot Venezuela. Och i partigruppen ingår Europas gamla kommunistiska partier. Stödet för den planekonomi och de antidemokratiska regimer som lett till svält och förtryck är densamma i ny skepnad.

Venezuela befinner sig i politisk och ekonomisk kris på gränsen till kollaps, med en regim som kringgår rättsstatens principer och den konstitutionella ordningen för att säkra den egna makten. Människorättsorganisationer har rapporterat om systematiska övergrepp i samband med regeringskritiska protester, vilket har avfärdats av regimen som sammansvärjningar för att undergräva socialismen.

I samma anda hävdar vänstern i Europaparlamentet att Sakharovpriset till oppositionen i Venezuela är ett politiserat motstånd mot socialismen samtidigt som man försöker legitimera de regionala val som hölls i oktober. Detta parallellt med att regimen vill förbjuda stora delar av oppositionen att delta i det kommande presidentvalet.

Siffran för antalet politiska fångar fortsätter att stiga samtidigt som tusentals människor har arresterats olovligt under regimkritiska protester. Ekonomiskt befinner sig Venezuela i en djup kris med en av världens högsta inflationer och en regim som går mot en gradvis avveckling av det privata ägandet.

Mot denna bakgrund är Europaparlamentets Sacharovpris, som tidigare år tilldelats bland andra Malala Yousafzai och den internationella människorättsorganisationen Memorial, en markering för frihet och demokrati och en markering till Venezuelas folk som är de som drabbas värst när livsmedel saknas, när inkomster förlorar i värde och när barn tvingas att svälta.

Det är dem som vänsterns grupp i Europaparlamentet sviker. De som står upp mot diktaturen förtjänar att hedras och stödjas.

Vänsterpartiet har lika svårt att skilja sig från sina vänner som från sin historia.