Hoppa till innehåll

Vemodig propaganda av Ulvskog och Hedh – replik i regional media

  • av

Det vilar något vemodig över Marita Ulvskogs och Anna Hedhs artikel om roaming och kostnaderna för att surfa på nätet utomlands. I sin iver att angripa mig – ”Därför är det ganska uppseendeväckande att moderater som Gunnar Hökmark tvärt sagt nej till prisregleringar på konsumentnivå ”- avslöjar de att de helt enkelt inte vet vad som händer och som kan bli möjligt på nätet. Eller att de struntar i det och hellre vilseleder läsarna.

Förslaget till ny lag om roamingkostnader motiverar EU-kommissionen med att priserna stannat vid den reglerade nivån. Mitt argument är att regleringar inte hjälper till att pressa priserna neråt lika effektivt som teknologi, marknadsutveckling och konkurrens skulle göra. Inte att jag vill ha högre kostnader som Ulvskog/Hedh i slentrianmässig propagandastil påstår.

Och med nuvarande utveckling av tjänsterna för mobilt internet skulle prisregleringen socialdemokraterna nu kampanjar för likväl innebära mycket stora kostnader för den enskilde när den träder i kraft till sommaren.

Den som har en smartphone eller Ipad med sig utomlands skulle med den föreslagna prisregleringen och med dagens normala användning på uppemot en gigabyte under en månad få kostnader på nära 5000 kronor. Bara det är alltför mycket.

Men dagens trafikmängd säger inget om hur mycket det kommer att kosta om några år eftersom nya möjligheter leder till ökad datatrafik, och ökade kostnader. Användningen mobil datatrafik kommer av allt att döma femdubblas till 2014, som en följd nya och mer avancerade möjligheter. Med den prisreglering som Ulvskogs/Hedhs argumenterar för blir det kostnader kring 20 000.

Därför har jag lagt förslag, som fått stöd i Europaparlamentets industriutskott och av den socialistiska gruppen inklusive Ulvskog, som går väldigt mycket längre. Det är en strukturell reform som kommer att göra det möjligt att ersätta roaming och dyrbar prisreglering för datatrafik med uppkoppling till Internet direkt via lokala nät och operatörer där man är, inom EU.

Konsumenter ska ha lagstadgad rätt att koppla upp sig via lokala nationella operatörer för mobil datatrafik oberoende av var man har sin hemmaoperatör. Då får vi utomlands priser långt under Ulvskog/Hedhs prisreglering. Både ökad dataanvändning och ständig uppkoppling utomlands blir möjlig när kostnaderna liknar vad man i dag betalar för wi-fi. Skillnaden mellan kanske 1000 kronor för lokal uppkoppling och 20 000 kronor för roaming är betydande. Därför är Ulvskogs/Hedhs angrepp på mig förvånande, inte minst eftersom deras partigrupp står bakom mitt förslag. Men det var kanske inte lika roligt att skriva att mitt förslag kan innebära 20 000 kronor lägre kostnad än deras.

Gunnar Hökmark (M)
vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen

Publicerad i bland annat Arbetarbladet och Folkbladet.