Hoppa till innehåll

Vem vill ha ett pris till minne av en massmördare?

  • av

Ordet ”parasit” har en särskild betydelse i den politiska extremismens språk. Enligt Lenin var kulakerna – det vill säga de självägande bönderna – blodsugare och parasiter. Enligt Hitler var judarna människor som skodde sig på andra som parasiter. Parasit är ett begrepp på en vedervärdig person som saknar människovärde och som ska utrotas. Och det var just utrotning av ”parasiter ” som Hitler och Lenin kom att göra till sin politik. 

De hatade företagare och självägande bönder på grund att de hatade företagandet och de vinster som det gav. Därför var företagare och bönder blodsugare och parasiter. Och därför skulle man hålla processen med dem kort. 

Konsekvenserna av detta tillhör den moderna historiens värsta tider. Förintelsen av sex miljoner judar var ett massmord av industriell karaktär eftersom offren var ”parasiter”. Lenin bedrev en terror av skoningslösa massavrättningar av kulaker – det vill säga bönder eller företagare – eftersom de var ”parasiter” som drev företag som istället borde tillhöra staten. 

Hitler etablerade det tredje riket, startade andra världskriget och inledde Förintelsen som störtade Tyskland ner i moralens och människolivets ruiner. Lenin formade den terrorstat som hette Sovjetunionen på bekostnad av 40 till 70 miljoner människors liv. ”Parasiter” var en stämpel som användes för att ta ifrån levande människor sitt människovärde. 

Det är svårt att tänka sig att någon i dag skulle dela ut ett Hitlerpris för att hylla hans gärningar. Det är lika svårt att tänka sig att någon skulle dela ut ett Leninpris. Men sanningen är att stora delar av den svenska vänstereliten årligen koketterar med att dela ut och ta emot  Leninpriset, utan någon större medial uppståndelse. I år är det Nina Björk. Tidigare år har Jan Guillou varit en av dem som har mottagit priset. Mattias Gardell en annan. Göran Therborn, Kajsa Ekis Ekman och Sven Wollter är ytterligare några som i en sällsam sekt har valt att hylla den politiska terrorns arkitekt, Sovjetdiktaturens skapare och den som visste hur han skulle hantera de ”parasiter” som andra kallar företagare, entreprenörer och framförallt människor.  

När friskoleföretaget Academedia häromdagen presenterade sitt bokslut med en omsättning på 3 436 miljoner – eftersom de har många elever – och en vinst före skatt på 173 miljoner var det resultatet av en skolverksamhet som lockat många elever och gett dem den utbildning de inte fått i andra skolor. Eleverna kostade inte oss skattebetalare mer än om de gått i de kommunala skolor de har valt bort på grund av deras bristfälliga resultat. 

Vänsterpartiets tidigare ledare Jonas Sjöstedt hade på Twitter en kort kommentar om ägarna till Academedia som i detta perspektiv säger mycket; nämligen ”parasiter”. 

Han menar självfallet med det uttrycket inte något annat än att uttrycka sitt förakt för företag som går med vinst. Vidriga blodsugare som driver företag som går med en vinst som motsvarar normal avkastning på företagande, menar han. 

Det handlar om ett företagande som har format välstånd där människor är fria, till skillnad från under alla de regimer som Vänsterpartiet hyllat – där företagare betraktades som parasiter. När Sjöstedt idag använder ordet parasit är det visserligen inte som ett hot, men det är där det börjar. Det är också en signal om var han hör hemma. Inte så långt bort ifrån dem som hyllar Lenin. Sekten är inte så isolerad som man kan tro.