Hoppa till innehåll

Vässa EU:s konkurrensregler – artikel i Entreprenör

Konkurrenspolitiken är ett av Europeiska unionens viktigaste ansvarsområden. Kommissionen har till uppgift att säkerställa lika konkurrens på den inre marknaden för att värna den inre marknadens funktion. I detta ligger att stävja olagligt statsstöd och snedvriden konkurrens. Det finns ett antal exempel på företag som utreds av Kommissionen för att bryta mot EU:s konkurrenslagstiftning.

I Europaparlamentet granskar vi att Kommissionen säkerställer att EU:s konkurrenslagstiftning efterlevs, såväl av medlemsländer som av företag. I år är jag i min partigrupp ansvarig för att förhandla om Europaparlamentets position i konkurrensfrågor.

I arbetet med att formulera och utveckla EU:s konkurrenspolitik har jag ett par viktiga principer som jag söker stöd för i Europaparlamentet.

För det första är det centralt att konkurrenslagstiftningen syftar till att värna den inre marknaden och lika konkurrens. Inga enskilda företag ska gynnas särskilt eller missgynnas. Detsamma gäller förhållandet mellan medlemsländer. Mindre och större medlemsländer ska av Kommissionen behandlas likvärdigt.

För det andra måste Kommissionen se till att den digital inre marknaden värnas, men framförallt utvecklas, så att fler företag kan växa och verka i EU. Det är en central del i EU:s konkurrenspolitik.

För det tredje bör Kommissionen granska skatteupplägg i medlemsländerna och sanktionera de upplägg som bryter mot konkurrenslagstiftningen. Men det är lika viktigt att tillåta och därtill värna medlemsländernas självbestämmande i frågor som handlar om skattenivåer.

För det fjärde bör Kommissionen iaktta försiktighet när man tillåter medlemsländerna att ge statligt stöd till banker. Det finns en bankkrislagstifting på plats som tydligt säger att det i första hand är aktieägare och inte skattebetalare som ska stå för förluster om en bank krisar. Det är viktigt att dessa regler inte kringgås med hjälp av statsstödsregler.

För det femte är det viktigt att EU:s konkurrenslagstiftning inte blir ett sätt att enbart straffa amerikanska storföretag som verkar och växer i Europa. Det finns en tendens att Kommissionen i sitt arbete med konkurrenspolitiken i för stor utsträckning fokuserar på att straffa framgångsrika amerikanska företag snarare än att fundera på hur vi kan skapa förutsättningar för europeiska företag att växa och konkurrera med de amerikanska jättarna.

För det sjätte måste Kommissionen värna den europeiska energimarknaden och enerigunionen. I det ligger att noga granska Rysslands och Gazproms verksamhet i Europa och att säga nej till gasledningen Nord Stream 2 som kan stå i strid med EU:s konkurrenslagstiftning.

I arbetet med att utveckla EU:s konkurrenspolitik tar jag gärna emot tankar och kommentarer från svenska företag och organisationer som på olika sätt påverkas av EU:s konkurrenslagstiftning. Vad kan vi göra för att se till att den inre marknaden fungerar bättre, hur kan vi utveckla den digitala inre marknaden och hur kan vi säkerställa att EU:s konkurrenslagstiftning tillämpas korrekt av Kommissionen?

Det är frågor jag kommer jobba med de närmsta månaderna, och jag bjuder in svenska aktörer att komma med synpunkter, så att vi tillsammans kan utveckla en konkurrenspolitik som stärker Europa och Sverige.