Hoppa till innehåll

Varumärket Den socialdemokratiska förmätenheten

Allra först trodde jag det var en lite väl tidig förberedelse till aprilskämt men jag hade missat att socialdemokraterna faktiskt har varumärkesskyddat begreppet Den nordiska modellen. Det bär ett löjets skimmer över sig.

Det är fullkomligt obegripligt att de vill visa en sådan svaghet att de måste springa till mamma och pappa för att säga att detta är vårt, men det är än mer obegripligt att en statlig myndighet kan ge ett politiskt varumärkesskydd till något som har så många olika innehåll.

Den nordiska modellen, om man nu menar den danska, den svenska eller den finska, för att inte fundera på den norska eller isländska, är inte lätt att definiera. Jag trodde att det som kännetecknade Norden var en öppen samhällskultur, frihetligt tänkande där alla är lika värda på ett sätt som formats av århundraden, inte att vi lever i en socialdemokratisk modell.

Det är osäkert om de svenska socialdemokraterna har varumärkesskyddat även begreppet Den svenska modellen. Den anses ha sina rötter i 1800-talets samhälle om man ska gå till Wikipedia men anses nog ha äldre rötter än så i ett agrart samhälle där en annan var så god som en annan, där feodalismen aldrig präglade samhälle och där städernas eliter var små i förhållande till den stora skaran medborgare, i ett samhälle där vi var jämlika inför lagen och kvinnor och män utifrån den tidens standards var rätt så likvärdiga.

Där ser jag i det europeiska perspektivet en nordisk gemenskap, eller modell som snarare handlar om förhållningssätt mellan människor och grupper av människor men också mellan stat och medborgare.

Visste inte att den nordiska modellen var högskattesamhälle, stora offentliga sektorer som monopoliserar välfärden och hindrar valfrihet och som gör medborgare till undersåtar. Det trodde uppenbarligen Patent- och registreringsverket. Därför kunde det vara intressant att höra från generaldirektören hur man tänkte när man i Stockholm menade att Norden tillhör socialdemokraterna.

Jag föreslår att PRV av bara farten och på eget initiativ låter socialdemokraterna också få varumärkesskydd av begreppen ”Enpartistat”, ”Högskattesamhälle”, ”Pampsamhälle”, ”Utanförskap”, Förmätenhet” och inte minst det nya begreppet ”Osäkerhet om politisk identitet som gör att man måste varumärkesskydda sånt som man tycker om och vill monopolisera”.

Själv hävdar jag att den nordiska modellen tillhör oss alla – danskar, norrmän, finnar, islänningar och oss svenskar, inte S eller PRV – och står för frihet och öppenhet, respekt och tolerans för allas åsikter och ursprung, frimodighet och rationalitet, försonlighet och idéen om allas lika värde.

Enligt PRV är detta ett intrång i varumärkesskyddet eftersom PRV och S anser att den bara tillhör vissa och ska kännetecknas av inskränkthet och dumhet. Det påminner faktiskt om en gammal Kalle Anka-serie där tjattarna hittar en anfaders gamla vikingakarta över Nordamerika som visar att familjen Anka egentligen är rättmätiga arvtagare till hela Amerika. Skillnaden är att socialdemokraterna tar det på allvar. Det gjorde nog inte Walt Disney.

Bloggar: SvD Ledarblogg, Thomas Böhlmark och Edward Riedl.