Hoppa till innehåll

Varningen mot Polen befogad och allvarlig

EU-kommissionens beslut att varna Polen för att man bryter mot rättsstatsprinciper och därmed riskerar att så kallat artikel 7 förfarande är befogat och allvarligt. Den polska regeringen har uppvisat en ovilja att acceptera gemensamma regelverk och dialog med kommissionen kring de krav detta ställer. Man har snarare uttalat en direkt ovilja att följa de gemensamma regler som är grunden för Europeiska Unionen.

Det blir nu än viktigare att den fortsatta processen präglas av strikt juridiska prövning för att klargöra att det inte handlar om politiska motsättningar eller ovilja mot Polen som land. Polen är och förblir ett viktigt medlemsland i EU, har spelat en avgörande roll för moderniseringen i Central- och Östeuropa, för att nu tyvärr ha hamnat i en regeringspolitik som inte förmår leva upp till rättsstatens krav.

Min förhoppning är att den polska regeringen förstår vad som står på spel och att det polska inser att det inte handlar om en politisk reaktion mot Polen som land och dess regering utan om gemensamma krav för att slå vakt om den rättsstat som är polackers liksom alla andras förutsättning för den demokrati och frihet Polen vann 1989 och genom fortsatta framsteg därefter.