Hoppa till innehåll

Varning för Putins kvinnor – artikel i Norrbottens kuriren

  • av

De senaste veckorna har olika nätverk som säger sig värna fred och frihet mobiliserat mot militärövningen Aurora 17. Här utmärker sig grupper som “Kvinnor för fred” och “Fredsam”. Samtidigt är det bara att konstatera att det som präglar dessa grupper är starka kopplingar till ryssvänliga grupperingar snarare än den rimliga viljan att värna Sverige och freden. Sverige behöver nu ta ett samlat grepp för att mota den ryska desinformation som vi ser riktas mot vårt land och mot övriga Europa.

Aurora 17 är den största svenska militärövningen sedan 1993. Den kommer att genomföras i september tillsammans med bland annat inbjudna militära enheter från Tyskland, Finland, USA och Danmark för att bidra till en övning där över 20 000 soldater och sjömän från Sverige deltar. Det är en viktig övning för Sverige och vår försvarsförmåga. Utöver den samlade försvarsmakten deltar 20 myndigheter, däribland polisen och MSB. En viktig del med övningen är att utveckla samarbetet mellan svenska flygvapnet och Finland där soldater från F 21 i Luleå har en särskild roll.

Samtidigt höjs nu sedvanliga röster mot övningen av svensk försvarsförmåga. En grupp som ”Kvinnor för Fred” påstår att övningen “bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön” och att den bör stoppas för att “freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal”. Dessa nätverk har helt andra agendor än fredens. Patrik Oksanen vid Hela Hälsingland har visat hur en av dess grundare Agneta Norberg tillhör grupper som ”President Vladimir Putin Fan Club” och ”Let´s spread the good word about what Russian President Putin has done for the world” på Facebook och har sagt saker som att “Väst har en pistol riktad mot Ryssland” (HH 2/3).

Det är också viktigt att poängtera att “Kvinnor för Fred” endast finner det tveksamt när det är den svenska försvarsmakten som övar. Inga protester har hörts över att Ryssland valt – efter att datumet för Aurora 17 blev känt – att destabilisera hela Östersjöregionen genom att genomföra sin stora militärövning Zapad 17 exakt samtidigt. Eller att man bedriver krig i Ukraina och i Syrien. Det rör sig snarare om ”Kvinnor för Putin” än om några som värnar freden.

Sverige är särskilt utsatt både av Rysslands aggressiva informationskrigföring och av krafter inom vårt land som inspireras av Kremls agenda. Samtidigt är vårt försvar mot påverkansoperationer fortsatt bristfälligt. Trots att den rödgröna regeringen utökat MSB:s uppdrag för att möta påverkansoperationer saknades det nya pengar i vårändringsbudgeten.

Nu behövs riktiga resurser för att stärka Sveriges förmåga att skydda sig mot inhemsk såväl som utländsk desinformation. Det är hela Europa som nu utsätts för en krigföring som förutom det krig vi ser pågår i Ukraina handlar det om desinformation, destabilisering, hackning och cyberkrigföring. Det är allvar nu. Ord räcker inte. Vi behöver handling.