Hoppa till innehåll

Värna demokratin när man regerar med v? Artikel i Eskilstunakuriren

EskilstunakurirenSocialdemokraterna har brutit mot en historisk tradition av värn för demokratin när man går till val på att göra vänsterpartiet till ett regeringsparti. Det skriver Gunnar Hökmark i bland annat Eskilstunakuriren.

Hur ska socialdemokraterna kunna dra en gräns mot demokratiföraktet om de ska regera ihop med Vänsterpartiet? Socialdemokraterna har under långa perioder regerat med stöd av Vänsterpartiet, men aldrig har det partiet tillåtits utöva något inflytande över svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Men Mona Sahlin har nu övergett alla socialdemokraternas gamla betänkligheter mot Vänsterpartiet. Därmed riskerar Sverige att få en regering som rymmer ett extremt och Europafientligt parti, ett parti som liksom Sverigedemokraterna skiljer ut sig när det gäller grundläggande värden.

Vänsterpartiet vill inte bara föra Sverige ut ur EU, partiet vill helt upplösa EU. Citat: ”EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete skall kunna byggas. En viktig del i en sådan process kan vara att länder väljer att lämna unionen. Vänsterpartiet arbetar bland annat därför för ett svenskt utträde ur EU.”

Det är en av de mest extrema utrikespolitiska positioner som ett parti med ambition att utforma svensk utrikes- och säkerhetspolitik någon gång har haft. Det må vara en sak att vilja se ett svenskt utträde men att vilja föra Europa tillbaka in i mellankrigstiden genom att avveckla ett unikt fredssamarbete är verkligen extremt. I den uppfattningen har Vänsterpartiet bara sällskap av Sverigedemokraterna.

Det är inte lite som Vänsterpartiet vill demontera i Europa. EU har under årtionden omformat Europa. Från murens fall, diktaturernas kollaps och den socialistiska ekonomins fattigdom, till en öppen och fredlig kontinent där 500 miljoner människor lever i frihet. EU i dag är spegelbilden till det delade och förtryckta Europa som Lars Ohly och hans kolleger hyllade i partiprogram och i telegram till partikongresser. Men nu ska Lars Ohly ha ett styrande inflytande över den svenska utrikes- säkerhets- och Europapolitiken.

Det är uppenbart att han kommer att få detta inflytande.

Vänsterpartiet som i årtionden försvarade de socialistiska diktaturerna som sin egen familj menar att EU inte uppfyller minimala demokratiska krav. Vänsterpartiet jämför ett fredligt samarbete baserat på demokratiska länders samverkan genom regeringar och ett gemensamt parlament med de regimer som partiet tidigare försvarade. Det är detta parti som Socialdemokraterna nu vill legitimera och låta vara med och styra svensk utrikespolitik.

Det är en skam för alla de socialdemokrater som i årtionden höll gränsen klar och tydlig mot diktaturens vänner. Hur ska Mona Sahlin och Socialdemokraterna kunna dra en tydlig gräns mot Sverigedemokraters demokratiförakt när man välsignar Vänsterpartiets och upphöjer det till regeringsfähighet?

Gunnar Hökmark (M)
vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP