Hoppa till innehåll

Värna centerns rätt

Det är förbluffande så tyst det är om ett pågående attentat mot demokrati och politisk frihet som vi just nu ser. Det så kallade ”osynliga partiet” har nu under en följd av veckor bedrivit attentat mot centerpartiets expeditioner och lokaler. Förutom att polisen på de olika orterna verkar bekymrad över vem de ska få tag på har det faktum att ett av Sveriges politiska partier kontinuerligt attackeras för sina politiska uppfattningars skull inte uppväckt några bekymrade känslor bland regering och övriga politiska partier.

Det politiska våldet är farligt för varje demokrati och bör bemötas hårt och bestämt. Annars finns alltid risken för att det eskalerar förutom den skada det innebär som det är. I en serie av attentat som vi nu ser finns dessutom risken för att nästa fas i utvecklingen blir personskador och ännu större skada för demokratin.

Det är centerpartiets förslag om att unga människor ska kunna anställas på ett ungdomsavtal med syfte att göra det enklare att anställa fler under förutsättning att de inte har samma skydd för sin anställning som äldre, vilket ju som bekant leder till att arbetsgivare tvekar att anställa, inte minst unga människor. Och det som unga människor behöver mer än något annat är att komma in på arbetsmarknaden för att kunna börja i arbetskarriären. Det är nämligen alltid mycket lättare att få ett jobb om man redan har ett och alltid mycket svårare om man inte har något. Jag tycker att centerpartiets förslag är intressant även om det som varje särlösning har sina baksidor, i vilket fall som helst är det bättre än socialdemokraternas nuvarande misslyckande eller förslaget om plusjobb som vare sig ger anställningstrygghet, pensionspoäng eller ett normalt jobb.

Men det är inte frågan om förslaget är bra eller ej som det handlar om utan om politiska huliganer ska få introducera våld och skadegörelse som ett inslag i den svenska politiska utan att det politiska Sverige reagerar. Inte regeringen. Inte de politiska partierna. Det är väldigt tyst. Det är osolidariskt mot centern och mot demokratin.