Hoppa till innehåll

Världens mäktigaste diktatur

Just nu en föredragning om kommissionens arbete kring IT-frågor i Industriutskottet. Dessförinnan en dag präglad av ett antal djupdykningar i lagstiftningsarbetet med finansiella marknader och detaljer kring kapitaltäckningsregler liksom kring handeln med värdepapper. Små detaljer i dessa frågor är sällan riktigt vitaliserande, för att uttrycka det försiktigt, men likväl ibland ytterligt viktigt för förmågan till både stabilitet och att säkra möjligheten att finansiera nya företag och investeringar.

I Sverige är besöket av Kinas premiärminister ett uttryck för hur förändrad världsekonomin är jämfört med för bara 10 år sedan. Den som då hade tänkt sig att den kinesiska diktaturens ledning skulle besöka den kinesiska ägaren av Volvo hade inte blivit ansedd som helt i balans. Och nu är det likväl verklighet.

Den förändrade världsekonomin kräver ett vitalare och mer dynamiskt Europa. Och det kräver ett än mer dynamiskt och vitalt Sverige. Utan ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt baserad på investeringar i kunskapssamhällets utveckling kommer andra ekonomier utvecklas förbi oss och med det undermineras den svenska välfärden.

Vi må ha aldrig så mycket debatt om den svenska välfärdens struktur men det kommer inte hjälpa om vi inte förmår förnya det svenska samhället i sin helhet mot än större öppenhet och dynamik.

Kinas växande politiska inflytande i sin tur kräver en europeisk politik som inte ger efter för kraven på demokrati och rättstat. I förlängningen kommer detta inte bara vara en förutsättning för Kinas framtida utveckling men också för ett samarbete kring öppna ekonomier. Välkomnandet av Wen Jiabao måste präglas inte bara av medvetenhet om Kinas ekonomiska betydelse utan också av insikten att det är företrädaren för världens största diktatur som besöker Sverige. Och som för varje diktatur är det diktaturens idéer som styr politiken i övrigt.