Hoppa till innehåll

Världen är viktigare än S

Gårdagen avslutades på Moderata Ungdomsförbundets utrikespolitiska konferens. Hur världen ser ut och hur den bör se ut är några av de frågor som MUF diskuterat och som jag talade om.

Kanske var det en avvikelse från det politiskt normala de senaste dagarna att diskutera världen hur den ser ut och bör förändras. Ser man till de senaste dagarnas mediefokus är risken för en finansiell härdsmälta eller en ytterligare ekonomisk nedgång mindre allvarlig än socialdemokratins inre problem. Snarare är den politiska svajighet som har präglat socialdemokratin, förenad med löftespolitik, som har präglat den ekonomiska krisen vi ser i land efter land.

Den kommande veckan kommer att mer än något handla om hur Europeiska rådet ska kunna garantera en finansiell kraft för att motstå den oro som uppstår när Greklands skulder med nödvändighet måste skrivas ner. Det kommer att kräva en förmåga till rekapitalisering av banker och det kommer att kräva en förmåga att garantera varje medlemsstats förmåga till att betala sina skulder. Men det borde ännu mer fokuseras på de reformer som kan ge tillväxt.

För min del blir det en vecka som börjar i Bryssel, bland annat med förhandlingar kring hur en ny spektrumpolitik ska kunna ge Europa ledarskap i mobil datatrafik och bredband, på tisdag inledning av firandet av 20 år efter de baltiska staternas återvunna frihet med tidigare och nuvarande ledare, förberedelser inför nästa veckas Strasbourgsession och därefter konferens och anförande i Warszawa om just spektrum och bredband.

Det finns en tendens bland många medlemsstater att hävda att det inte behövs så mycket utrymme för bredband eftersom det är svårt att påvisa att användningen ökar, säger man mot allt bättre vetande eftersom alla siffror visar på en årlig mångdubbling av datatrafiken och en snabb utveckling av nya tjänster. Men IBM ansåg en gång att världen skulle behöva som mest 5 datorer och Bill Gates menade i början på 80-talet att det inte skulle behövas datorer med mer än 640 Kb, vilket är inget mot vad dagens mobiltelefoner har. Mitt anförande kommer mot denna bakgrund att rikta in sig på de krav som ställs om vi ska kunna bli ledande i världen.

Och så blir det på torsdagen efter konferens i Warszawa resa till partistämman med diskussioner kring arbetslinjen, kvotering, värnskatter och de utmaningar som svensk och europeisk ekonomi står inför.