Hoppa till innehåll

Varje land som vill vara med i Schengen måste kunna kontrollera sin gräns

Det finns klara skäl för att stärka Europeiska Unionens gränsbevakning men förslaget att EU med tvång ska ta över gränskontrollen för ett land som inte klarar av det själv är mycket långtgående, både vad gäller medlemsstaters suveränitet och vad gäller maktbefogenheter för EU. Det finns många och uppenbara skäl att på olika sätt stärka den nuvarande samarbetsstrukturen för gränsbevakning Frontex.

 

Det finns även skäl att stärka dess resurser och dess förmåga att agera med egna insatser och tillsammans med medlemsstaterna. Men om ett land inte själv klarar av sin gränskontroll – Grekland som det i grunden handlar om har en mycket stor försvarsmakt och är ett av de länder som satsar störst andel av sin BNP på försvar – eller vill klara av det borde konsekvensen snarare vara att man tillfälligt får lämna Schengensamarbetet.

 

Det är bättre än att ett enskilt land riskerar de öppna gränserna eller att vi ber EU en makt över enskilda länders suveränitet. De regler vi har bör respekteras istället för att vi skapar nya regler.