Hoppa till innehåll

Varför vill så många demonisera Israel? – ISM ingen fredsrörelse

Bernt Jonsson försvarar myten att ISM, International Solidarity Movement, är en fredsorganisation som med ickevåldsmetoder försvarar det palestinska folket mot Israels ockupation. Faktum är dock att ISM är en organisation som uttalat stödjer den palestinska väpnade kampen utan att på något sätt reagera mot de terrorattacker som är den dominerande delen av denna.
Man tar varken avstånd från dem eller uttalar någon typ av hänsyn till de offer som drabbas av palestinsk terror och aggressivitet.

Som organisation har man inte någon gång krävt av den palestinska myndigheten att den har en skyldighet att upprätthålla rättsstat och en säkerhet som gör att den kan hindra och bekämpa terror. Inte någon gång har man verkat för en demokratisk ordning i den palestinska myndigheten som ett led i en fredfull utveckling mot en palestinsk stat.

Döljer faktum
Tvärtom agerar man konsekvent emot den israeliska statens försök att skydda sina medborgare från terrorns mördande. Och värst av allt, man döljer det faktum att den israeliska ockupationen i dag mer än något annat beror på den palestinska terrorn och den palestinska myndighetens oförmåga att hindra att människor som lever i Israel ständigt hotas att slitas sönder av splitterbomber utformade för att drabba så grymt som möjligt.
Man understödjer i stället de krav som riktar sig mot staten Israels rätt till existens.

Bortser från hat
Så mycket mer fredsorganisation än så är man inte. Det är ofattbart att en organisation som säger sig verka för fred så totalt kan bortse från det hat, demokratiförakt och den likgiltighet för människoliv som präglar Israels grannar och de terrororganisationer som tilllåts verka inom ramen för de palestinskt kontrollerade områdena. Där finns ett hot mot freden som saknar motsvarighet.
Ingenstans på ISM:s hemsidor står det att man motsätter sig terroristaktioner eller att Israel har rätt att existera.

Demonterar vägspärrar
Något som ofta rapporterats i medierna den senaste tiden är hur svenska ISM-medlemmar försökt demontera vägspärrar och förhindra uppsättandet av ett säkerhetsstängsel.
Man kan ha olika uppfattningar om varje enskild åtgärd men ingen borde kunna bortse från att det är terrorn och den palestinska oförmågan, eller oviljan, att på palestinskt kontrollerat område hindra och bekämpa organiserade förberedelser för att ta israeliska medborgares liv genom självmordsattentat. Vägspärrar och stängsel är försök att rädda liv genom att förhindra att terrorister kommer in i Israel och dödar israeler, dvs judar, muslimer och kristna människor som bor och lever i Israel. Genom att obstruera detta säkerhetsarbete stödjer man indirekt terroristerna.
Bernt Jonsson nämner att ISM-medlemmar bland annat har agerat som mänskliga sköldar för palestinier, genom att bo med dem vars hus hotas av rivning. Men eftersom ISM uppenbarligen inte kan eller vill skilja på dem som deltar i förberedelser till mord genom terror och andra blir sådana exempel ihåliga.
Detta är bara ett exempel på hur enögd man är. Det faktum att tillverkningen av bomber görs i hus i tätbefolkade områden, för att därmed utnyttja civilbefolkningen som skydd, borde ISM reagera mot i stället för att underlätta.

Varför inga sköldar i bussarna?
Om det vore sant att ISM är en fredsorganisation som är för Israel och endast mot ockupationen undrar vi varför ingen mänsklig sköld följer med israeliska barn till skolan, i bussar, till marknader eller andra platser.
Än mer svårförklarligt är att ISM gentemot den palestinska myndigheten och olika terrororganisationer inte verkar för att hindra och stoppa de självmordsbombningar som konsekvent genomförs för att underminera fredsprocessen.
ISM är en palestinskt ledd organisation som inte verkar bland palestinier utan mot israeler.

Kontakter med terrorister
Det är mot bakgrund av sin inriktning på verksamheten — kamp mot israeliska försök att stoppa terror, tysthet inför terrordåden och en delaktighet i i en palestinsk kamp mot staten Israel — inte underligt att israeliska myndigheter motarbetar ISM:s verksamhet. Detta gäller inte minst eftersom organisationen har haft konstaterade kontakter med terrorister.
Tror verkligen Bernt Jonsson att israeliska myndigheter fabricerade uppgiften om sambandet mellan ISM och de brittiska självmordsbombarna?
Klarlagt är att självmordsbombarna Asif Muhammad Hanif och Omar Khan besökte ISM:s talesman Raphael Cohens lägenhet den 25 april samt deltog i andra ISM-aktiviteter innan de utförde sitt självmordsdåd mot en pub i Tel Aviv den 30 april.
Att israelisk militär undersöker ISM:s kontor torde inte heller förvåna. Den 27 mars gömde ISM en Islamsk Jihad-terrorist, Shadi Sukkia på ISM:s kontor i Jenin. Vid detta tillfälle hittades även handeldvapen på kontoret. Är detta att arbeta i fredens tjänst? Att de israeliska myndigheterna vill komma åt ISM beror på att ISM:s verksamhet riktar sig emot israelisk säkerhet.

Demonisering av Israel
Det finns många skäl att fråga sig varför så många vill demonisera Israel, som den enda demokratiska staten i regionen, samtidigt som man idealiserar intifadan och de rörelser och grupper som med totalitära ambitioner bekämpar Israels rätt till existens.
Det är viktigt att notera att palestinskledda ISM inte agerar mot den palestinska terrorismen, lika lite som man agerar för palestinsk demokrati och fredlig politik. Man gör sig med sin enögdhet till en del av problemet.
Slutligen något om orsaken till konflikten. Bernt Jonsson anser att Israels agerande efter 1967 är huvudskälet till konflikten, inte de diktaturer som omger Israel, inte de palestinska organisationer som har som mål att eliminera landet.
Problemet är att Israels grannar under de 55 år som Israel existerat som modern stat konsekvent har förvägrat Israel dess rätt att existera. Tvärtom har de tydligt och klart hotat och rustat för att både eliminera staten Israel och dess befolkning.
Under alla dessa år har Israel inte upplevt fred en enda dag. Trots detta har denna demokrati på ett mirakulöst sätt utvecklat kultur, vetenskap och näringsliv.
Det är en utveckling som även palestinier kunde ha fått uppleva om organisationer som ISM tagit sitt ansvar för demokratin och freden.

Gunnar Hökmark
Ordförande Samfundet Sverige-Israel
Lotta Jansson
Vice ordförande Samfundet
Sverige-Israel