Hoppa till innehåll

Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?

  • av

Om man anser att det är en sådan förmån att få gå i en friskola att platserna där bör lottas om det är kö, kan man inte samtidigt hävda att de är vinstmaskiner som inte bryr sig om utbildning och kunskap, struntar i eleverna och tar genvägar med kvaliteten. Och till råga på allt, är skyldiga till problemen i de 85 procent av Sveriges skolor som inte är friskolor.

Köerna i sig beror på att väldigt många elever vill gå i den skola det handlar om. Det kan vara för att de tycker att den är bra, trivs där eller känner att dess koncept passar dem bättre. Kanske är det för att de upplever att den kommunala skolan inte ger dem den kunskapen, utbildningen och ordningen som de anser sig behöva.

Tvångsförflytta elever

Problemet är snarare ett annat, nämligen alla de skolor dit ingen ställer sig i kö, där någon lottning aldrig kommer på tal och dit samma debattörer ofta föreslår att elever ska tvångsförflyttas från populära skolor. Varför köar så många till vissa skolor och inte alls till andra? Och varför vill man nu på vänsterhåll lotta ut platserna till de skolor man ogillar och helst vill avveckla?

Det naturliga i ett samhälle där många söker till skolor som är framgångsrika är att se till att de skolor som vunnit elevers och föräldrars uppskattning kan ta emot fler och dessutom bli fler. Så agerar man i ett öppet samhälle. Man avskaffar köerna genom att uppfylla människors krav och behov. Man lottar inte ut för att bevara de dåliga skolorna och för att hindra de bra från att växa och bli fler. Man lottar inte ut unga människor på skolor de inte vill gå på, utan man gör sitt yttersta för att fler ska kunna gå i den skolan de vill.

Man lottar inte ut för att bevara de dåliga skolorna och för att hindra de bra från att växa och bli fler.

Lottning är överhetens arrogans mot de föräldrar som sitt yttersta för sina barn. Samtidigt nonchalerar man alla de elever och föräldrar som genom köerna signalerar att de underkänner de skolor som lotterimästarna vill upprätthålla.

Den svenska skolans problem är inte att vissa skolor är så uppskattade att familjer ställer sig i kö till dem. Problemet är skolorna som inte når upp till kraven och där kön är negativ – det vill säga att elever söker sig bort från dem. Men det största problemet är politiker som genom lottning vill värna skolor som år efter år inte klarar av sin uppgift, samtidigt som de underkänner familjers val till framgångsrika skolor. Men inte nog med det. De vill dessutom motarbeta de bra skolorna, så att lotterivinsterna blir färre. Och köerna ännu längre.