Hoppa till innehåll

Varför vill Löfven ge bort svenska modellen? – artikel i Aftonbladet

  • av

Vill LO att den svenska arbetsmarknaden ska lagstiftas om på EU-nivå? Är Landsorganisationen enig med Stefan Löfven om att öppna upp för en social pelare i EU som innebär växande krav på europeisk lagstiftning på bekostnad av den svenska modellen?

Stefan Löfven har nämligen stimulerat hela EU och EU-kommissionen till att nu lägga förslag som innebär en reglering av svensk arbetsmarknad genom beslut i Bryssel.

Det blir extra virrigt eftersom Löfven yvigt talade om att EU skulle bli mer socialt – vilket det är genom samarbetet, ekonomin, jobben och de regionala bidragen samt inte minst medlemsstaternas ansvar för de sociala villkoren – och därmed satte igång en process för att sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor ska lagstiftas på EU-nivå.

Det innebär lagar och regler för svensk arbetsmarknad och socialförsäkringar som utgår från ett europeiskt genomsnitt och kompromisser utifrån skilda europeiska förutsättningar, helt andra än vad som gäller i Sverige och de krav vi ställer.

Det innebär mindre makt i Sveriges riksdag och framförallt att den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar blir omkörd av Stefan Löfvens sociala pelare.

Nu lovade Löfven att den sociala pelaren som han bjöd in alla medlemsstater till Göteborg för bara skulle vara social i största allmänhet, inte lagstiftning. Det var fel då eftersom kraven hela tiden har varit att den sociala pelaren med lagstiftning skulle hantera arbetsmarknad och social välfärd. Det var fel då eftersom det redan fanns förslag om hur den svenska föräldraförsäkringen, och andra nationella lösningar, skulle ersättas av en gemensam europeisk lagstiftning, lika för alla föräldrar oavsett hur skilda villkor och förutsättningar de lever under.

Han lovade och det blev fel. En svensk statsminister satte igång EU på att göra det som Sverige brett över partigränserna sagt ska vara nationella frågor.

Förmodligen visste han inte vad han gjorde utan trodde att det bara handlade om socialpolitik, om att visa intresse för sociala frågor genom att skriva under gemensamma deklarationer om förbättrade sociala villkor i Europa.

Den process han drog igång har nu lett till att den svenska riksdagen i subsidiaritetsprövning tvingas säga nej till de förslag som Löfven har drivit fram. I enighet har arbetsmarknadsutskottet i sin subsidiaritetsprövning konstaterat att kommissionens förslag om att reglera materiella rättigheter och definitioner av arbetstagar- och arbetsgivarbegreppen går den svenska modellen förnär.

Arbetsmarknadsutskottet slår fast att det är den svenska arbetsmarknadens parter som ska reglera villkoren på arbetsmarknaden. Det slår också fast att det är på nationell nivå som arbetstagarbegreppet i förhållande till de olika systemens särart bäst kan försvaras och utvecklas.

Men nu är maskineriet i gång. Vi moderater ska försvara den svenska modellen och den svenska arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna i Europaparlamentet kommer förmodligen som så många gånger tidigare rösta för en reglering på EU-nivå. Vad säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson?

Stöder du oss moderater i det arbetet eller står du bakom Stefan Löfvens initiativ att EU ska reglera de sociala villkoren och arbetsmarknaden? Eller kommer du uppmana socialdemokraterna i Europaparlamentet att rösta som vi moderater och värna den svenska modellen? Allt färre LO-medlemmar är socialdemokrater.

Någon gång måste en LO-ordförande kunna sätta LO och den svenska arbetsmarknaden före den socialdemokratiska valkampanjen.