Hoppa till innehåll

Varför (S)ånt hymlande? – artikel i Upsala Nya Tidning

Varför bemöter S i Sverige de rumänska socialdemokraternas underminering av rättsstaten med dånande tystnad? undrar Gunnar Hökmark (M).

För några veckor sedan, efter att vi moderater sett till att Viktor Orbáns parti blivit suspenderat från EPP och Socialdemokraterna kände att de brände under de egna fötterna, tog de äntligen lite mod gentemot sitt rumänska systerparti.

Diskret, utan större offentlighet, fick en internationell sekreterare en fredagseftermiddag skicka ett brev till Europasocialisterna för att begära en diskussion om det rumänska systerpartiets politik.

Inte ett ord av offentlig kritik, inte ett ord av fördömande mot partivänner som urholkar rättsstaten i Rumänien. I Bryssel är de svenska socialdemokraterna tysta som möss. I Sverige sändes ett brev under största möjliga tystnad.

Tystnaden är desto mer anmärkningsvärd i ljuset av att de aldrig har tvekat om att kritisera Viktor Orbán i Ungern. Där har socialdemokraterna, precis som vi moderater, varit högljudda.

Jag har återkommande i Bryssel och i svensk debatt klargjort att Orbán är bortom det acceptabla för oss moderater. Detsamma borde gälla för socialdemokraterna och deras rumänska systerparti.

Den rumänska regeringen har en antiziganistisk och främlingsfientlig retorik och politik, liksom de i Ungern eller Slovakien, och en kampanjinriktad homofobisk politik. Regeringen är unik genom att den vill legalisera korruption.

Inte bara att man brister i kampen mot korruption eller än värre är korrumperad, utan att man faktiskt vill legalisera korruption!

Ett land där den styrande makten legaliserar korruption gräver demokratins grav. Skälet är att man själva är involverad i omfattande korruption och har en socialdemokratisk partiordförande med kriminell bakgrund, som gör att han av formella skäl inte får sitta i regeringen.

Det är därför socialdemokraterna och deras liberala regeringspartners vill legalisera brottslighet riktad mot rättsstaten.

Som ett led i kampen mot dem som bekämpar korruption har regeringen avsatt chefen för den åklagarmyndighet som ansvarar för arbetet mot korruption. Inte för att hon misskötte sig utan för att hon skötte sig och förde korruptionsbrott till domstol.

Som ett led i kampen mot dem som bekämpar korruption beslutade regeringen om utreseförbud mot henne när hon, för sina över Europa respekterade insatser i Rumänien, nominerats till att leda EU:s myndighet mot korruption. Utreseförbudet är efter europeiska protester hävt, men hon anklagas fortfarande för att vara en förrädare.

Den rumänska regeringen underminerar domstolarnas suveränitet och åklagarmyndighetens oberoende.

Man hindrar oppositionella partier att bildas inför Europavalet. Detta bemöter de svenska socialdemokraterna med en dånande tystnad.

När Rumäniens underminering av rättsstaten debatterades i Europaparlamentet för någon vecka sedan lyste de svenska socialdemokraterna med sin frånvaro.

Den socialistiska gruppens företrädare var däremot mild i sina synpunkter och ansåg att ”det rumänska ordförandeskapet har uppnått mycket under den tid man har haft på sig, trots alla farhågor och dunkla profetior. Därför är det väldigt märkligt… att vi i dag måste föra denna brådskande debatt. Det är ju inte första gången vi diskuterar dessa frågor.”

Motviljan mot att frågan togs upp var uppenbar, liksom frånvaron av kritik.

Man hänvisade till en resolution i november, som slog fast att lagstiftningen i Rumänien inte får underminera rättsväsendets oberoende, och konstaterade sedan att ”kontroller och motvikter måste upprättas och den parlamentariska kontrollen över underrättelsetjänsterna måste stärkas. Tyvärr har inte våra krav tillmötesgåtts i tillräcklig grad, vilket är ytterst beklagligt.”

Så tuffa var de europeiska socialdemokraterna mot en regering som låter rättsstaten förfalla.

Vad håller de svenska socialdemokraterna på med?

Tror de Orbáns maktmissbruk ursäktar dem som vill underminera demokratin i Rumänien?