Hoppa till innehåll

Varför förlorar vi och andra vinner?

I dag röstade majoriteten i Europaparlamentet för ett införande av en så kallad skatt på finansiella transaktioner. Det innebär en skatt på handel, betalningar och investeringar. Det är en gammaldags tro på att det är handel, betalningar och investeringar som är problemet i en samhällsekonomi. Tvärtom om beror de senaste 30 årens mirakulösa utveckling av den globala ekonomin på ökningen av handel, betalningar och investeringar.

Varför tror en del på att en skatt löser problemen? Ja ett skäl är att de tror att finansiella marknader är något som bör bestraffas eller minskas. Men det innebär samtidigt att lån blir dyrare och att utrymmet för investeringar blir mindre. När jag lyssnade till debatten i plenum lät det som om man med transaktionsskatten skulle minska spekulation, det vill säga risktagande, svängningar i priser på tillgångar, det vill säga minskad eller ökad efterfrågan, samt minskade vinster för banker. Men sanningen är att en skatt på transaktioner betalas av kunderna, som alla andra skatter, från elskatt till bilskatt.

I en artikel i SvD bemöts några av argumenten i denna fråga. Men allra enklast är att konstatera att ökade kostnader för investeringar och lån inte hjälper ett Europa som behöver fler investeringar och redan har alldeles för stora kostnader för lån. Lika glad som Marita Ulvskog och andra medlemmar av socialistgruppen är i dag är förmodligen borgmästaren i Shanghai. Precis som när vi i Sverige fick se handeln med aktier flytta till London när det på 1980-talet infördes en skatt på handel med aktier skulle vi få se en flyttning av finansiella transaktioner till andra delar av världen om Europa införde en. En skatt som är till för att motverka transaktioner kommer självfallet att minska dem, här. Men inte där.

Nu kommer detta inte att bli verklighet eftersom det kräver enhällighet bland medlemsstaterna. Men det allvarliga är att så många tror att det är så man stärker Europas konkurrenskraft. Vi får väl fundera på varför Europa släpar efter när andra delar av världen växer.

Bloggar: Mårtensson, Granqvist, Ekonomisten, Wendel.

Etiketter: