Hoppa till innehåll

Vårdag i Skåne

En solig vårdag [BILD1]på Sandhammaren. Blommorna på bilden från en handelsträdgård men också som en inspiration för det som ska planteras. I Svenska Dagbladet en bilaga om livsmedelspriserna.. De har nu under det senaste året fördubblats men blivit till nyheter först efter att de blivit till andras nyheter.

Det mesta som skrivs i frågan tenderar att vara lika överraskat. Ingen synes fundera på de regleringar av jordbruk och jordbruksmarknader som nu leder till att en ökande efterfrågan inte leder till motsvarande utbud. Där globaliseringen har lyckats inom andra områden har globaliseringsmotståndarna lyckats inom jordbrukets. Och resultatet blir svält och köer utanför rislager.

Under se senaste veckorna har jag skrivit något lite om detta, bland annat i Sydsvenskan. Sverige har en möjlighet att spela en stor roll i den reformering av världsmarknaderna och EU´s jordbrukspolitik som kommer att behövas.

Den kommande veckan kommer att handla om energimarknadslagstiftning och ett tufft upplopp på vad som ska ske inom detta område. I rådet pågår förhandlingar som avvaktar industriutskottets röstning i elmarknadsdirektivet på tisdag. Som rapportör för EPP-ED gruppen ska jag slutföra förhandlingar om vår röstlista under måndagen, med vissa förberedelser under söndagskvällen här.

Det är en stor förändring som är på gång, som innebär att det europeiska elnätet både kommer att bindas samman och att det blir en gemensam elmarknad, samt motsvarande för gas. Det kommer betyda mycket för konsumenter och för europeisk säkerhet men inte minst för möjligheterna för nya energikällor att utnyttjas. Det som nu råder strid om är frågan om hur näten, det vill säga distributionen, ska förhålla sig till ägarna av produktionen, där förslaget till lagstiftning handlar om separation av ägande för att den vägen skapa största möjliga konkurrens. Den vägen vill inte Frankrike och Tyskland gå, utan de vill istället göra mindr förändringar av hur så kallade vertikala företag ska styras.

Ett första avgörande träffas alltså på tisdag, med betydelse för hur det fortsatta arbetet i rådet och parlamentet kommer att gå. Att det inte står något om detta i svenska tidningar beror på att svenska journalister är mer intresserade av hur tolkarna i parlamentet har det eller hur assistentersättningarna betalas ut. Tendensen att hellre skriva om det lilla och udda i Europa-arbetet bereder helt säkert vägen för Sverigedemokrater och andra.

PJ Anders Linder skriver i SvD i dag om försvaret som vi är många som bör läsa. Man kan addera till hans reflektioner att skälet till att det finns en efterfrågan på stridsflygplan som Gripen är att det finns en hotbild i andra länder, som självfallet berör även oss.

I morgon bär det alltså av till Bryssel, denna gång från Köpenhamn. På fredag Europadagen i Stockholm och på söndagen firande av Israels 60-årsdag.