Hoppa till innehåll

Vänsterpartiets säkerhetspolitik bygger på hallucinationer

  • av

Altinget, debatt, publicerad 14 april 2022

Medan det ukrainska folket drabbas av ryska terrorbombningar, avrättningar, våldtäkter, tortyr och plundring driver Vänsterpartiet en anti-Natokampanj mot svenskt medlemskap som om Ryssland inte fanns och inte utgör något hot mot Europa eller Sverige.I Vänsterpartiets Europa blir Ryssland härskaren.

Det har sin enkla grund i att Vänsterpartiet i sitt partiprogram inte på något sätt ser Ryssland som ett hot mot Europa och europeisk säkerhet. De som hotar europeisk säkerhet är i stället USA och åter USA, samt EU och Nato. Något annat hot nämns inte.

Inte ens i februari i år, bara veckor innan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina inleddes, stod det något om Ryssland i Vänsterpartiets valplattform. Däremot skrev partiet att de ville riva upp Sveriges värdlandsavtal med Nato, som innebär att vi kan ta emot stöd vid en kris eller ett krig i vårt närområde.

Grunden för Vänsterpartiets säkerhetspolitik är en världssyn där demokratierna och det fria näringslivet hotar freden och välståndet, där försvarsalliansen Nato framställs som en krigsallians och EU som ett hot mot länders frihet och demokrati. I denna värld finns inte Ryssland.

Därför vill Vänsterpartiet i sitt partiprogram att Nato ska upplösas. Det innebär att alla de länder som i dag får sin säkerhet genom medlemskap i alliansen skulle stå ensamma och försvarslösa. För länder som Estland, Lettland och Litauen vore det att gå samma väg som Belarus eller Ukraina. Alla de länder som efter 1991 frigjort sig ur den gamla järnridåns förtryck skulle vara utelämnade åt den ryska regimens godtycke, dess brutalitet och korruption liksom dess uppenbara ondska, så som vi ser den omvandlad i militärt verkställt massmördande i Ukraina i dag.

Det är inte bara så att Vänsterpartiet vill upplösa Nato. Man vill att EU ska upplösas och ersättas av en alleuropeisk organisation av det slag som FN är. Det vill säga inte den gemenskap som ekonomisk integration och öppna marknader innebär, inte den frihet som öppna gränser och gemensamma lagar innebär, utan en organisation som då och då samlas för politiska deklarationer som inte innebär någonting.

I Vänsterpartiets Europa blir Ryssland därmed härskaren. Varje land för sig är utlämnat. Våra baltiska grannländer skulle vara underordnade Moskva, och Ukraina helt ensamt i stället för att få ett intensivt stöd från Europa och Nato för att kunna försvara sig och återuppbygga sitt land. Ingen motkraft skulle finnas till Ryssland, som i Vänsterpartiets program alltså inte nämns med ett ord.

För den som undrar antog Vänsterpartiet detta program efter Rysslands invasion av Ukraina och annekteringen av Krim. Efter den ryska påskflygningen mot Sveriges fastland. Efter kriget mot Georgien. Samtidigt som Ryssland genom desinformation, destabilisering, korruption och militära hot krävt att få styra mer över andra. Allt medan Ryssland med påtvingad rysk trupp hotar stabilitet och suveränitet i länder som Belarus, Moldavien och Armenien och söker underminera demokrati och fred på Västra Balkan.

När resten av Sverige diskuterar hur svensk och europeisk säkerhetspolitik ska kunna möta hoten från Ryssland i samarbete med Europas demokratier driver Vänsterpartiet en säkerhetspolitik som bygger på att det är demokratiernas samarbete som är problemet och att Ryssland inte finns. Det är inte bara Sverige som ska stå utanför Nato, utan hela Europa som ska stå utan Nato. Det är om något en hallucinatorisk säkerhetspolitik.

Gunnar Hökmark, Ordförande tankesmedjan Frivärld, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, international senior advisor Kreab