Hoppa till innehåll

Vänsterpartiets populism styr svensk försvarspolitik

Det är vänsterpartiets populism som nu driver den svenska budgetpolitikens inriktning. Högkonjunkturens överskott används till att höja de offentliga utgifterna med en populism som alltid har kännetecknat Vänsterpartiets och dess politiska vänners ansvarslöshet. Höjda skatter leder till företagsflykt och minskat sparande, höjda skatter på jobb motverkar jobb.

Samtidigt som Vänsterpartiets populism driver budgeten mot snabbt växande utgifter som på 1980-talet bedriver Vänsterpartiets olika företrädare en kampanj mot den svenska försvarsövningen Aurora. Den är en krigsövning kallar man den, en Nato-övning säger man och det faktum att Sverige övar sitt försvar och förmågan att ta emot hjälp om vi blir anfallna anses provocera Ryssland, som om svensk försvarsförmåga är provocerande. Om Rysslands lång större offensiva anfallsövning är man mer tyst om.

I budgeten finns en mindre ökning av försvarsanslagen. Det innebär att det svarta hålet för att förverkliga nu gällande försvarsöverenskommelse, som innebär en utfasning av militär förmåga, blir något mindre men likväl stort. Det är bestickande att Vänsterpartiets påverkan på budgetpolitiken leder till att regeringen låter de svenska försvarsanslagen ligga kvar på en rekordlåg andel av BNP, vilket leder till en fortsatt försvagning samtidigt som man använder sig av Kremls språkbruk.

Sverige behöver för det första täppa till hålet i den nu gällande försvarsöverenskommelsen. Det är ett minimikrav. För det andra måste vi nu genomföra en engångssatsning för att återhämta det en felaktigt förd försvarspolitik lett till sedan 2004. För det andra måste vi nu besluta om försvaret med sikte på att nå upp till 2% nivån, den som vi låg på innan nedrustningen tog fart och som vårt försvar behöver för att kunna bevara och förnya förmågor. Ett populistiskt parti som i sitt språkbruk gör gemensam sak med Kreml kommer aldrig att tillåta en sådan budgetpolitik. De anser ju att svensk försvarsförmåga provocerar Ryssland. En sådan försvarspolitik och en sådan regering kan Sverige inte ha.