Hoppa till innehåll

Vänsterpartiets motvilja mot företagande ska inte styra välfärdsdebatten

Vänsterpartiets socialistiska motvilja mot vinster och företagande har nu blivit en utgångspunkt för debatten om välfärden istället för att det är valfriheten och kvaliteten som är det. Om några dagar väntas Ilmar Reepalus utredning föreslå vinsttak för välfärdsföretagande. Socialdemokraterna har nu drivits av Vänsterpartiets traditionella politik att slå till mot välfärd som fungerar och som människor genom aktiva val har föredragit framför andra alternativ. Det är en politisk överhet som nu vill slå mot de enskilda människornas val, det må vara äldreomsorg, skola eller sjukvård.

Det som är anmärkningsvärt är att Vänsterpartiets kampanj mot vinster och företagande har blivit en utgångspunkt för debatten om välfärd och människors rätt att själva välja.

Vinst i företagande är ett uttryck för en bra användning av resurser. Hotell som går med vinst låter inte bli att bädda sängar, bilföretag som går med vinst låter inte bli att leverera hjulen och fuskar inte med bromsarna, byggföretag låter inte bli att bygga hela vägen fram för att gå med lite mer vinst. Tvärtom så går de då med förlust.

Vänsterpartiet har genom hela sin historia bekämpat den fria marknadsekonomin, privat företagande och vinst. Och när det nu gäller den välfärd som är som allra viktigast för små barn, för elever, sjuka eller äldre så ska deras dogmatik nu bli utgångspunkt för att lägga ner eller skära bort välfärd. Istället för att det är välfärden och dess utveckling, medborgarnas val och önskemål och dynamiken i nya alternativ som får råda.

Det rimliga vore att välfärdsdebatten handlar om hur medborgare i Sverige ska kunna få välja bort den välfärd de anser vara dålig, hur de ska kunna efterfråga och välja den välfärd som utformas så den passar dem och som uppmuntrar till hög kvalitet.

Det vore också rimligt om välfärdsdebatten handlade om hur vi ska kunna mönstra ut den dåliga välfärden. De skolor som inte uppfyller elevernas krav och som inte når de resultat som krävs. Den äldreomsorg som inte ger de äldre den vardag de behöver och vill ha. Den sjukvård som har mer av köer än av vård.

Företag som bygger upp sin verksamhet och som vill växa måste få gå med vinst. Om företag ska kunna komma till genom investeringar och växa genom konkurrens så måste de gå med vinst. Det kostar inte skattebetalarna mer. Det som kostar skattebetalarna mer är den välfärd som kostar mer än vad den ska. Stabila företag måste gå med vinst. Företag som inte går med vinst ska avvecklas.

Vänsterpartiet och vänstern har fel om vinst och företagande. De har fel om vad som leder till kvalitet och utveckling. De bör mötas av ett nej, inte av en debatt som har som utgångspunkt att det är problem med vinstdrivande verksamheter som sådana. Den svenska välfärden ska inte formas av en politik som har som fokus att motverka företagande med kvalitet.