Hoppa till innehåll

Vänsterpartiet väljer fortfarande socialism före demokrati – artikel N24

Den senaste tiden har det hävdats att Vänsterpartiet har gjort upp med sin historia och i dag är ett parti som alla andra. Det stämmer inte. Det är ett parti som vid upprepade tillfällen hyllat diktatorer och samarbetat med några av vår tids mest brutala regimer. Det är en historia som än i dag ligger till grund för en ständig oförmåga att förstå demokratins gränser och ta ansvar för ekonomi och samhälle. För det vi såg då ser vi också i dag.

Vänsterpartiets historia är mörk. Det var enda svenska partiet som under andra världskriget ivrigt försvarade Molotov-Ribbentrop-pakten, stöttade Nazitysklands invasion av Polen och jublade över Hitlers ockupation av Norge för att det sågs som ”ett bakslag för den brittiska imperialismen”.

Efter och före kriget tog Sovjetunionen livet av mellan 30 och 50 miljoner människor genom en totalitär omänsklighet av massavrättningar, deportationer och skapade svältkatastrofer. Under den tiden hyllade Vänsterpartiets föregångare världens kommunistregimer och fick i varierande form finansiell hjälp liksom inspiration av Sovjetunionen och dess allierade.

Så sent som 1982 fanns Vänsterpartiet under sitt dåvarande namn Vänsterpartiet Kommunisterna på plats när Sovjetunionen firade 60 år av förtryck och död. 1987 skickade partiets ordförande Lars Werner ett gratulationsbrev till Nordkoreas diktator Kim Il-Sung för att gratulera honom för “de stora insatser Du under decennier gjort för Koreas arbetarklass”.

Vänsterpartiet har inte bara rötter i totalitära ideal. Deras rotsystem är förankrat i hyllningar till diktaturer. Och det var det partiet som Jonas Sjöstedt gick med i. V:s ekonomiska politik präglas i dag av samma planekonomiska mardrömmar som lade grunden för det kommunistiska förtrycket och fattigdomen. De driver på för en populism där varje offentlig utgift, varje underskott och varje skattehöjning ska bejakas. Helt oavsett om det inskränker på äganderätt eller demokratins stabilitet.

Med sina socialistiska skygglappar hyllade Vänsterpartiet när det grekiska Syrizas genom en ekonomisk såväl som demokratisk vansinnespolitik på nytt körde ner det krisdrabbade Grekland in i en ännu djupare kris. Precis som då är de emot varje form av internationellt samarbete som inte har en socialistisk grund. De var emot vid bildandet Sveriges medlemskap av Nationernas Förbund, Nordiska rådet, IMF och Världsbanken, OECD, Europarådet, GATT (sedermera WTO), EFTA, EES och än i dag EU och Nato.

Det är med samma utgångsläge – då som nu – Vänsterpartiet under de senaste åren samarbetat med det colombianska kommunistpartiet och De revolutionära arbetande massornas parti på Filippinerna. Och så sent som den 8 juni 2016 vägrade Vänsterpartiets företrädare Malin Björk att stödja Europaparlamentets kritik mot den socialistiska regimen i Venezuela. Det är en regim som gått långt över demokratins gränser och som drivit sitt land i katastrof och kaos.

I Sverige tvingas Vänsterpartiet fortfarande ta avstånd från ungdomsgrupper som idealiserar det politiska våldet, och ägnar sig åt det. Det var endast två år sedan flera medlemmar av Ung Vänster uteslöts ur partigemenskapen på grund av starka kopplingar till Revolutionära Fronten. Under förra året åtalades och dömdes en av Vänsterpartiets riksdagsledamöter efter att ha medverkat i en olaglig aktion och visat ohörsamhet mot ordningsmakten.

Det faktum att dagens ledning av Vänsterpartiet gick med i ett parti som hyllade brutalt förtryck och kommunistiska regimer som såg demokrati och marknadsekonomi som sina fiender säger något om deras förmåga att se gränser mellan demokrati och diktatur. Det faktum att man i vår tid har så svårt att förstå detta, så att man försöker skönmåla sin historia, gör det kommunistiska arvet än tyngre. När det gäller står de till vänster om demokratin.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt hävdar att vi moderater vill jämföra V med SD för att “säga att SD är ett parti som andra”. Där har han fel. Sverigedemokraterna måste bedömas utifrån sin historia och sin människosyn. Det gäller även Vänsterpartiet. Inget av dem ursäktas av det andra. Det finns ingen relativism när det gäller synen på demokrati och mänskliga rättigheter.