Hoppa till innehåll

Vänsterpartiet gör verklighet av sin skräckpropaganda

I gårdagens Agenda talade sig Vänsterpartiets Jens Holm varm för att svenska Vattenfall skulle tvinga på Tyskland en ”svensk” energipolitik genom det multinationella företagets ägande. Ägandet skulle alltså nu ställas mot demokratin. Det är ingen förvånande demokratisyn men väl förvånande att Vänsterpartiet nu hävdar att internationella företag genom kapitalismens makt ska styra över länders energipolitik.

 

Tänk det omvända, om tyska Eon krävde att få bestämma över svensk energipolitik och att kärnkraft ska användas så länge företaget anser det. Det vore ett övervåld mot svensk lagstiftning. Det intressanta är att detta ingår i Vänsterpartiets skrämselpropaganda mot så konfliktlösningsmekanismer i internationell handel i allmänhet och mot det transatlantiska frihandelsavtalet, nämligen hotet om att internationella företag kan stämma länder som inte gör som de vill.

 

Skrämselpropagandan är fel eftersom det inte hindrar länder att lagstifta om det man vill, men man får inte expropriera eller godtyckligt förändra enskilda företags villkor, på samma sätt som gäller i svensk rätt och i varje rättsstat. Om Sverige beslutar sig för att lägga ner kärnkraften ska självfallet svenska och eventuellt utländska ägare till den kompenseras. Svenska Vattenfall skulle, som i varje rättsstat, ha rätt till ersättning om deras verksamhet i Tyskland plötsligt förbjuds. Det är något helt annat, det handlar om rättsstaten som gäller i Sverige och i varje demokrati.

Men Vänsterpartiet gör nu verklighet av sin egen skrämselpropaganda och vill att kapitalet ska överpröva demokratin. Dreams come true. Vänsterpartiet gör verklighet av sin egna skräckbilder.