Hoppa till innehåll

Vänsterpartierna vill lägga ner en väl fungerande välfärd- Artikel Norran

Det är det obegripligt att den samlade vänstern på grund av gammal socialistisk dogmatik vill lägga ner skolor som elever har valt, äldreomsorg som äldre trivs med.

Den här valrörelsen präglas av att vänsterpartierna vill lägga ner en väl fungerande välfärd. Skolor som fungerar bra ska läggas ner, förskolor som är populära ska avvecklas, äldreomsorg som människor finner trygghet i ska stoppas.

Det är absurt att samtidigt som vi debatterar hur välfärden ska kunna utvecklas ägnar sig vänsterpartierna åt – på grund av sin motvilja mot privat företagande – att kräva att välfärdsverksamheter som är privata ska stoppas. Ett krav som inte handlar om kvalitet – utan om privat.

Det är svårt för privata verksamheter att överleva om människor inte väljer dem. De klarar sig inte utan hög kvalitet. Lever de inte upp till kvalitetskraven läggs de ner. Vinsten är en drivkraft för högre kvalitet och för mångfald.

Kommunala verksamheter som inte lever upp till den kvalitet som människor vill ha kan däremot fortsätta, som om ingenting hade hänt, med hjälp av skattebetalarnas pengar. För den äldre, eller den elev, som vill ha någonting annat finns ingen valmöjlighet om det inte finns några privata alternativ. Det blir lättare att fortsätta med dålig kvalitet och service om det inte finns något att jämföra med eller något annat att välja.

Det rimliga vore att avveckla, lägga ner eller förändra de välfärdsverksamheter som är dåliga och som inte sätter den enskilde i centrum. Men det är inte det som vänstern vill. De vill att all välfärd ska vara kommunal, oavsett kvalitet, eftersom de anser att det är bra nog för medborgarna.

Sverige är i dag ledande i Europa vad gäller mångfald av välfärdsverksamheter. Det har gett möjligheter att välja förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Det driver kvalitetsutveckling framåt, det ger människor trygghet, det har gett nya jobb och bidragit till den stabila svenska ekonomiska utvecklingen.

Därför är det obegripligt att den samlade vänstern på grund av gammal socialistisk dogmatik vill lägga ner skolor som elever har valt, äldreomsorg som äldre trivs med, förskolor som föräldrar känner sig trygga med och eliminera möjligheten att välja privat sjukvård. Inte för att de är dåliga utan för att de är populära och går med vinst. Det är en krigsförklaring mot både medborgarnas valfrihet och mot kvaliteten i välfärden.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker