Hoppa till innehåll

Vänsterns utgiftspolitik ger färre sysselsatta- Artikel Göteborgs- Posten

I de länder som har fört den stabilitetspolitik som Socialdemokraterna kritiserar har jobben ökat. Och i länder där vänsterns utgiftspolitik fått råda har konkurrenskraften och sysselsättningen minskat, skriver Gunnar Hökmark (M).

De socialdemokratiska EU-politikerna Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson och Jytte Guteland missar i sin artikel något viktigt om arbetslöshetens utveckling i Europa. Det är där vänsterns utgiftspolitik och ökade underskott har dominerat som arbetslösheten har vuxit.

Det var när Spanien, Portugal och Storbritannien medvetet ökade underskotten, för att man som S trodde att man stimulerade ekonomin, som arbetslösheten nådde de högsta nivåerna i dessa länder. Räntekostnaderna ökade och trängde undan vettiga investeringar, räntorna galopperade och gjorde investeringar i nya jobb omöjliga.

Underskottspolitiken har havererat

I de länder som har fört den stabilitetspolitik som Socialdemokraterna kritiserar har jobben ökat, som i Tyskland, i Sverige där jobben sedan krisens bröt ut ökat med 250 000 och Österrike. Och i Spanien, Portugal, Storbritannien och Lettland, som man dömt ut politiken i, ökar jobben och minskar arbetslösheten. Det är 15 år av underskottspolitik som har försvagat konkurrenskraft och underminerat sysselsättningen. Och Frankrike fortsätter.

Därför finns det en viktig fråga som måste ställas om deras ekonomiska politik på EU-nivå. Deras budgetföreträdare Göran Ferm har aktivt drivit att EU-budgeten skulle ökas med sex procent, på bekostnad av nationella budgetars utgifter för sjukvård och social trygghet. Var står de tre blivande socialdemokratiska Brysselpolitikerna i den frågan? Vill de öka budgeten som deras budgetföreträdare eller vill de hålla kvar den på den nivå vi beslutat om nu?

Den andra frågan som det måste skapas klarhet kring handlar om de vill införa en EU-skatt. I viktiga voteringar om den så kallade EU-skatten har den socialdemokratiska gruppen intagit alla möjliga positioner. Några har röstat för, andra emot och någon avstått. Vilken uppfattning har de tre socialdemokratiska kandidaterna nu? Är de för en EU-skatt, är de emot eller vill de avstå när frågan ska beslutas?

Ännu en viktig fråga

En tredje fråga som är avgörande för svensk sysselsättning handlar om de står fast vid att Bryssel ska detaljstyra svensk energipolitik så att vi får bindande mål inte bara för hur mycket utsläppen ska minskas, vilket vi moderater är för, utan också för hur mycket förnyelsebara bränslen vi ska ha. Det mål Socialdemokraterna har röstat för kräver nämligen en avveckling av kärnkraften för att kunna genomföras, med mer än 20 procent högre elpriser för svensk basindustri som konsekvens. Vill man värna om jobben måste man kunna svara på dessa frågor.

Gunnar Hökmark (M)

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och Moderaternas förstanamn vid årets Europaval