Hoppa till innehåll

Valfrihet stärker tryggheten – krönika i NT

Valfriheten stärker Sverige i krisen

När hela Europa präglas av bristande tillväxt och bristande konkurrens har Sverige visat att man kan gå en annan väg, inte minst genom att inom välfärdens område öppna upp för konkurrens och valfrihet.

 

En av de saker som nämligen har präglat det svenska samhällets förändring, och som har gett oss en styrka, under de senaste 20 åren är framväxten av alternativ och mångfald inom barnomsorg, skola, vård och omsorg. Det har hela tiden skett i strid med socialdemokraters motstånd.

 

Tanken på att andra skulle få pröva att erbjuda bra alternativ har hela tiden varit motbjudande för dem. En gång kallades privat barnsomsorg för Kentucky Fried Children, för att skrämma för hur vidrigt det skulle bli med privat barnomsorg. Det är få föräldrar och barn som i dag skulle känna igen i sig i den beskrivningen.

 

På motsvarande sätt skrämde man för alla andra alternativ som människor själva skulle kunna välja. Men Sverige är i dag ett land där man kan välja sjukvård, skola och barnomsorg, och äldreomsorg. När vi i dag diskuterar kvaliteten i äldreomsorgen kan det vara bra att komma ihåg att den viktigaste skillnaden mellan kommunal och privat inte behöver vara kvaliteten i det enskilda fallet utan möjligheten att välja något som man anser bättre eller välja bort det som inte är bra.

 

I ett system där de äldre, eller deras anhöriga, själva får välja kommer de som erbjuder dålig omsorg och bristande kvalitet inte finnas kvar. De kan bara överleva där vi har kommunala monopol. De privata företag som erbjuder en dålig vård och missköter sitt uppdrag förlorar både uppdrag, kunder och intäkter.

 

Kan människor själva välja behöver det inte spela någon roll för omsorgens kvalitet vem som driver den enskilda verksamheten. Med tydliga regler och uppföljning så kan vi tillsammans med den enskildes valfrihet se till att frågan om skatteflykt är just en skattefråga medan frågan om omsorgens kvalitet blir en fråga för den enskilde. Då blir det också möjligt att ständigt låta bättre alternativ växa fram alltmedan de dåliga alternativen försvinner istället för att skyddas av kommunala monopol.