Hoppa till innehåll

Våldsutvecklingen i Sverige saknar motstycke i Europa – artikel i Dagens Samhälle

Statens allra viktigaste uppgift är att på basis av rättsstatens principer garantera sina medborgares säkerhet genom skydd och konsekvenser för dem som begår brott. Sverige befinner sig nu i ett läge där rättsstaten hotas av att tryggheten inte är självklar för alla medborgare. Det ökade våldet mot delar av vårt samhälle är ett ökat våld mot oss alla.

Rapporter om dödsskjutningar och ökat våld runtom i Sverige har tyvärr blivit återkommande nyhetsinslag. Under 2017 såg vi över trehundra skjutningar, vilket är dubbelt så många som för fem år sedan, med fortsatta skjutningar under januari 2018 och en låg uppklaringsprocent jämfört med våra grannländer. Samtidigt har antalet handgranater och fall av polisvåld ökat till en nivå som sticker ut för ett land som inte är i krig. Det kan inte betecknas på annat sätt än att situationen har spårat ut.

Från ett europeiskt perspektiv sticker Sveriges utveckling ut som ett fundamentalt misslyckande.

Det ökade våldet har hitintills centrerats till kriminella gäng och till unga män i utanförskapsområden. Men otryggheten och våldet blir inte mindre för att de begränsas till enskilda områden. Tvärtom är det ett svek mot dess invånare att rättsstaten inte finns till för dem. I flera fall får personer som själva har flytt från våld och terror för en tryggare tillvaro i Sverige återuppleva våldet i sina bostadsområden.

När kriminaliteten tillåts i vissa delar av samhället är den ett hot mot det öppna samhället och det höjer tröskeln för vilken nivå av våld som anses höra till det normala. Därför krävs omedelbara krafttag mot gängbrottslighet och mot innehav av olagliga vapen. Vapen i samband med brott ska ge de högsta straffen och likaså måste hot mot andra människor betraktas som grova brott. Vi måste markera mot alla former av våldsbejakande extremism och rasism liksom mot de brott som göds ur dessa idéer.

För att skapa ett tryggare Sverige för alla behöver vi börja i de mest utsatta områdena. Parallella rättssystem måste mötas med särskilda polisiära insatser och de som begår brott ska ställas inför rätta. I fall där dessa grova brott begås av personer med temporära uppehållstillstånd ska dessa kunna upphävas.

Det ökade våldet har relativiserats som en konsekvens av politisk rädsla. Det drabbar endast dem som utsätts. De som har sagt sig förespråka tolerans har snarare bidragit till en acceptans av denna utveckling. Det har också funnits en benägenhet att beskriva problemen som marginella fenomen snarare än att se situationen som den är. Att säga att andra former av brott har minskat, eller att antalet mord totalt inte har ökat särskilt mycket, relativiserar grova angrepp mot medmänniskor och mot samhället.

Vårt samhälle bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen och den innebär konsekvenser för de som går brott liksom ett rättsväsende som förmår skydda sina medborgare från våld.

Man kan ha invändningar mot enskilda föreslagna åtgärder på problemen, men den utveckling som vi nu ser i Sverige saknar motstycke i andra delar av Europa. Det är den verklighetsbeskrivningen vi måste ha som utgångspunkt när vi diskuterar hur vi ska vända utvecklingen. Endast genom att stärka den svenska rättsstaten kan vi försvara det öppna och toleranta samhället som vi har byggt upp. Och endast så kan vi garantera trygghet för alla.