Hoppa till innehåll

Våldsideologin hotar alla

[BILD1]Just nu råder av allt att döma vapenvila på mellan Hamas militanta grupper och deras motsvarigheter inom Fatah. Men de senaste dagarnas väpnade konflikter är ingen ny företeelse. Den har präglat vardagen inom den palestinska myndighetens område under lång tid, alltsedan Yasser Arafats ledning. Det är en konsekvens av laglöshet och godtycklighet från de styrande som gör att allt fler tar lagen i egna händer eller tvingas skydda sig mot andra genom att beväpna sig. Det är ett samhälle som präglas av klaner, utpressning och kriminalitet där utrymmet för oliktänkande är beroende av att man har ett väpnat skydd för sina tankar. BBC beskriver läget i dag men bortser liksom de flesta media att sönderfallet har pågått under en lång tid och är en konsekvens både av att västvärlden har accepterat en växande korruption och att Arafat med flera berikade sig själva på sina medborgares bekostnad och att man har fört in fler pengar på de styrandes villkor.

Detta var självfallet förutsättningar som gällde också vid tiden för de allmänna valen. Det faktum att de kunde genomföras i demokratisk ordning innebar inte att de föregicks av en debatt som präglades av den yttrandefrihet och rättstat som hör demokrati till.

Är då detta Israels fel, som så många omedelbart säger? Nej, felet är att Mellersta Österns många olika samhällen har tillåtit våldsideologi ta överhanden från samtal och respekt för mänskliga fri- och rättigheter. När politiska ledare öppet predikar hat och sin vilja att döda andra följer medborgarna med samtidigt som gränsen för våld mot andra människor sänks.

När politiska rörelser öppet vill förinta ett annat land beror det på att man i grunden har en annan syn på demokrati och respekt för andra människor som leder till våld mot alla dem som man misstror. Palestiniernas grundläggande problem är att Hamas inte vill ha fred utan krig. Och det leder till krig. Även gentemot de egna.

Så har det varit med alla våldsideologier. Det problem som vi ser på Västbanken och i Gaza är ett problem för Mellersta Östern i sin helhet. Och det är ett problem som vi alla måste diskutera hur den demokratiska värden ska förhålla sig till. Det är tyvärr ingen tillfällighet att de enda demokratiska val som har avhållits i arabvärlden var de som genomfördes på ockuperad mark. Det fanns ingen makthavare som kunde kontrollera valprocessen utifrån sina egna villkor. Det är våldsideologin och bristen på respekt för demokratin som måste attackeras, inte Israels krav på säkra gränser.