Våldets vänner

När Kina och Ryssland blockerar en resolution i säkerhetsrådet för FN drabbar det både FN och dem själva. Det undergräver FN genom att de missbrukar sin roll i detta samfund och det faller tillbaka på dem själva eftersom det är uppenbart att de är regimer som inte vill fördöma när andra regimer tar till ohämmat och brutalt våld mot sina egna medborgare. Därmed stöder dessa två regimer mördandet av vanliga människor och värnar om en diktator vars tid är ute.

Det avslöjar mycket mer om dessa två regimers skamlighet än vad de själva förstår. De bidrar inte till stabilitet eller till framtiden, bara till att visa att de själva anser att om de använder motsvarande våld mot sina medborgare så ska inte världssamfundet ingripa. Och de påminner också om att ansvaret för att värna demokrati och frihet inte ligger i FN utan bland de länder som är fria demokratier.