Hoppa till innehåll

Vad vilja socialdemokratin?

[BILD4]Den intressanta frågan som nu kan ställas om socialdemokratin är vad den vill. Med valet av Sahlin har man inte sagt något om detta eftersom det är svårt att veta vad för politisk profil hon har.

Det är sant att hon anses stå till höger inom socialdemokratin medan Marita Ulvskog står till vänster, möjligen till och med utanför socialdemokratin. Men så mycket mer säger det inte om synen på reformer av det svenska samhället, sjukvården, skolan, bildningen, forskningen, globaliseringen, balansen mellan stat och individ, Europafrågorna och det internationella ansvaret.

[BILD1]Kommer Sahlin vilja förändra arbetsmarknadslagstiftningen och arbetsrätten? Svaret är med all säkerhet nej eftersom hon i avsaknad av en egen vision kommer att låta fackföreningsrörelsen fylla det politiska tomrummet.

Kommer hon att förändra eller utveckla utbildnings- och forskningspolitiken? Hon har mig veterligen aldrig haft någon synpunkt på denna. [BILD2]Hur kommer företagandets villkor att utvecklas i ett land som lider av arbetslöshet på grund av företagslöshet? Hur kommer hon vilja utforma den svenska Europapolitiken med sikte på fortsatt utvidgning, Turkiet, Ukraina förutom Balkan?

Det kommer inte att bli så lätt för socialdemokratin att få greppet om framtidens agenda. Det är faktiskt första gången man går till val med en partiledare som har mindre erfarenhet än den borgerlige motståndaren. Saknar man då också en politisk agenda utöver motståndsrörelsen mot förändringar blir valet mer en fråga om synen på den borgerliga regeringen, inte om socialdemokratins visioner.

Det verkar som om de har fastnat i 1970-talet.